Díky tomuto kroku mohou dvě starší klisny spokojeně dožít na ekofarmě na kraji šumavských lesů, dvě mladší budou dělat společnost koním, které už nový majitel vlastní.

„Kobyly nebyly po odebrání původním vlastníkům, kteří je týrali, v dobrém psychickém stavu, bály se i vlastního stínu. Pobyt u schovatelky, která se o ně dlouhou dobu pečlivě starala, jim nicméně navrátil ztracenou důvěru v lidi. Schovatelka kobylkám například také sestavila speciální jídelníček a naučila je alespoň základním návykům,“ uvedli pracovníci ÚZSVM.

Kobyly byly prodány v elektronických aukcích, nový majitel je získal za více než 106 tisíc korun.