„V červnu loňského roku někdo povalil kříž stojící na kraji naší obce a ztratila se kovová soška Krista. Místní občany to nenechalo klidnými. V obci se již nějaký čas objevuje vandalismus mládeže. Sbor dobrovolných hasičů Lhovice si vzal za své kříž opravit a znova postavit. Patří se tedy poděkovat všem, kteří se na opravě kříže a úpravě jeho okolí podíleli," informuje znalec historie obce Lhovice Jan Sláma.

„Z vyprávění pamětníků víme jen, že zde stojící kříž nechala postavit rodina padlého muže, pana Řezáče, pocházejícího z čp. 4. Další podrobnosti se nepodařilo zjistit, byť se hledalo v různých pramenech, i ve vojenském ústředním archivu. Jelikož ve vesnici není památník padlým vojínům, a to ani z 1., ani z 2. světové války, je tento kříž v místě jedinou památkou připomínající válečné krutosti. Proto byla při slavnostním znovuvysvěcením opraveného kříže ve Lhovicích uctěna minutou ticha i památka ostatních lhovických padlých vojínů," vysvětluje Sláma.

Obnovený kříž slavnostně vysvětil švihovský farář Tomáš Kowalik. Slavnost ukončila píseň „Čechy krásné, Čechy mé", kterou si zazpívali všichni přítomní.