Výrazné změny se dočká kulturní dům v Nýrsku. Město se totiž rozhodlo pronajmout jej tamnímu domu dětí a mládeže. Od nového nájemce si město slibuje lepší využití, v plánu má postupně i celkovou rekonstrukci zařízení.

Nýrský kulturní dům je ve správě města už zhruba deset let. „V dnešní době je poměrně složité využít jej k záměrům, ke kterým byl kdysi postaven. Podstatně se totiž snížil počet pořádaných bálů i velkých společenských akcí. Proto, když se ozvala ředitelka domu dětí a mládeže, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj, se žádostí o pronájem zařízení vyjma restaurace a bytu, město tento návrh přivítalo. Jsme přesvědčeni, že když bude mít kulturní dům jednoho stálého nájemce, který bude celkově organizovat provoz zařízení, přinese to jen pozitiva a určitě to nebude znamenat konec kultury ve městě, jak se tady někdy povídá. Město bude také na základě rozhodnutí zastupitelů přispívat na provoz, na zajištění energií,“ vysvětlil starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Nedostatek místa

Hlavním důvodem žádosti DDM, který v současnosti sídlí v prvním patře budovy školní jídelny, o pronájem kulturního domu je nedostatek místa. „Uvažovali jsme o tom už zhruba dva roky. Naše zájmové aktivity navštěvuje více než šest set dětí i dospělých a do současných prostor se už prostě nevejdeme. Pro sportovní kroužky si pronajímáme tělocvičny v obou školách i v kulturním domě. Řada dětí chodí třeba i na tři čtyři kroužky, musejí pak přecházet z budovy do budovy, to se týká samozřejmě i pedagogů. Vedoucí kroužků si navíc musí, protože když si pronajímáme prostory někde jinde, je to bez zázemí, nosit veškeré pomůcky v batohu s sebou,“ popsala důvody pro žádost o pronájem kulturního domu ředitelka DDM Nýrsko Pavlína Karlovská.

Plesy i divadlo

S výjimkou tanečních zábav by se v kulturním domě měly konat všechny akce, na které jsou obyvatelé Nýrska zvyklí. „Určitě budou pokračovat veškeré kulturní akce pořádané městem, divadelní představení, plesy, silvestrovská zábava. Problém bude asi s pořádáním „klasických“ tanečních zábav, jejichž výtěžek nepokrývá ani obnovu poničeného zařízení,“ řekl Deníku starosta.

Využití

„Trhy, pokud bude zájem trhovců, se přesunou ze sálu do vestibulu a budou se konat o víkendech. Zůstanou všechny akce, které se pořádají ve velkém sále, budeme pokračovat v organizování tanečních s tím, že by se mohli zapojit i dospělí. Tělocvičny budeme přednostně využívat my, během týdne jí už stejně využíváme téměř stoprocentně, o víkendech ji budeme nadále pronajímat sportovním klubům, takže jí budou moci využívat stejně jako nyní. Nechceme pořádat taneční zábavy v tom stylu, v jakém se tam pořádaly dosud, ty zajišťuje adekvátně oddíl malé kopané v areálu Pod Sjezdovkou a SDH Bystřice, navíc budeme mít v sále hodně našeho vybavení, které by se mohlo poničit. Nebudeme také provozovat veřejné WC, sociálních zařízení budeme využívat pro vlastní potřebu,“ upřesnila budoucí aktivity Karlovská.

Stěhování

V novém působišti bude DDM fungovat od 1. ledna příštího roku. „Plánujeme přestěhování během vánočních prázdnin, tak aby se co nejméně dotklo práce našich kroužků,“ uvedla Karlovská.

„V současnosti funguje v kulturním domě nějaké daňové poradenství, ti dostanou ke konci roku výpověď, je tam kancelář CHKO Šumava, která podle našich informací stejně končí, a asi šest nebo sedm let tam působí také klub seniorů. Ten přestěhujeme do budovy knihovny na náměstí, kam se stejně přesouvali například při pořádání přednášek a podobných akcí a prostředí je tam, myslím, důstojné. Přestěhuje se tam i zázemí klubu, na které jsou členové zvyklí,“ doplnil Rubáš.

V příštím roce chce město připravit po domluvě s DDM projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci kulturního domu, která bude zaměřena zejména na snižování provozních nákladů.

„Půjde o výměnu oken, vytápění, elektroinstalaci a podobně, což je vše dnes sice ve vyhovujícím, ale poměrně dost opotřebovaném stavu. Naše představa je taková, že během dvou tří let by město zařízení upravilo do takové podoby, která by byla slučitelná s názvem kulturní dům, včetně úprav okolí, kde se dnes někdy schází problémová mládež,“ upřesnil nýrský starosta.