„V obci Bystré máme na návsi kapličku, která byla před třemi lety uvedena do svého původního stavu. V Kocourově pak máme pro zimní období lyžařský vlek, který je hojně navštěvován. Jde totiž o nejbližší lyžařský areál na Šumavě, který se nachází zhruba 7 km od Klatov. V létě pak Kocourov láká na koňský dvůr,“ říká starosta Mochtína Jaroslav Kanta.

V letošním roce chce obec Mochtín pokračovat v dokončení oprav kapličky v Mochtíně, kde bylo v loňském roce provedeno odvodnění zdiva, a opravena byla i střecha.

„Letos je nutné dokončit omítky a fasády, na což obec potřebuje řádově 60 tisíc korun. Tyto práce se budou hradit z rozpočtu obce.“ popisuje chystané akce starosta.

Ve spádových obcích Kocourov, Srbice a Hoštičky dobře fungují sbory dobrovolných hasičů.

Jejich družstva se účastní nejen soutěží, na kterých dobře reprezentují obec, ale starají se také o kulturu a pracují ve prospěch svých obcí na celé řadě různých brigád.

„SDH Hoštice využívá hasičské zbrojnice v Hoštičkách, která slouží svému účelu společně s kulturním domem už dobrých třicet let. V tomto zařízení jsou nejen společenské prostory pro tamní občany, ale jsou tam i spolkové místnosti, které jsou hojně využívány. Své klubovny mají hasiči také v Srbicích a Kocourově. Spolky využívají i přírodního areálu V Lipkách, kde se každoročně organizuje Rockové léto. I v letošním roce od května do září bude tento areál sloužit zábavě mladých. Potvrzena jsou již vystoupení kapel Brutus a Extraband revival,“ dodal Kanta.

Mezi tradiční akce v Mochtíně patří přejezdy mochtínského rybníka a nebo mochtínské rybářské závody.