Klatovsko – Dopravní výchova se opět vrátí do osnov základních škol, a to už od příštího školního roku.

„Ve všech našich základních školách je nyní v plném proudu příprava na začlenění dopravní výchovy do osnov jednotlivých školních vzdělávacích programů. Tato povinnost vstoupí v platnost od školního roku 2013/2014 a vyplývá z revize rámcového vzdělávacího programu. Již nyní se pracuje na přípravách pedagogů a všech zainteresovaných pracovníků a diskutuje se nad formou výuky. Na jednotlivých školách jsou prováděny analýzy, konzultace a přípravy nad zpracováním jednotlivých témat, která budou obsažena nejen v dopravní výchově samotné, ale i v dalších předmětech, jako je matematika, prvouka, či cizí jazyky," informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.

Bude to na učitelích

Existují výukové materiály dopravní výchovy, ale přesné definování výuky bude záležet na přístupu jednotlivých škol. „Pevně věřím, že naše školy zvolí správnou cestu a směr jednotlivých začlenění tak, aby žáci získali vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu," dodala Kunešová.

Pro dopravní výchovu už sice v Klatovech nějaký čas není dopravní hřiště, jako bývalo ve velkém parku, ale staví se pomocí přenosných značek. „Pro dopravní výchovu pro žáky základních škol je využíváno Erbenovo náměstí, kde je dopravní hřiště osazeno přenosnými značkami. Ve spolupráci s učitelem autoškoly Martinem Langem se tam koná odborně zajištěné proškolení dětí ze čtvrtých ročníků v délce třech hodin a pátých ročníků v délce dvou hodin teorie. Na tu pak navazuje praktický výcvik," sdělil starosta Klatov Rudolf Salvetr a doplnil: „Uvidíme, co přinese změna dopravní výuky do budoucna a zajištění jejích podmínek. Od toho se bude případně odvíjet záměr výstavby specializovaného dopravního hřiště."

Návrat dopravní výuky do učiva vítají také rodiče. „Podle mě je dobře, že se děti budou učit více o dopravě. Když to někdy vidím, tak si jezdí, jak se jim to hodí, a okolní provoz je nezajímá. Rozhodně by se tomu měli ve škole více věnovat, určitě to bude jedině dobře," řekl Deníku tatínek František Hodan z Klatov.

Hřiště pro školky

V Klatovech se dopravě budou učit už i děti v mateřských školách. Ty budou moci hřiště využívat kdykoliv, protože pro ně bude vybudováno nové u Mateřské školy Klatovy v ulici Národních mučedníků. „Dle jednání s paní ředitelkou bude sloužit pro výuku i dětem z dalších mateřských škol. Povrch bude upraven tak, aby děti mohly využít odrážedel, koloběžek, tříkolek. Náklady budou kolem jednoho milionu korun v závislosti na výsledku výběrového řízení. Polovinu nákladů bude pokrývat dotace z programu Plzeňského kraje," uvedl Salvetr.

Na nové hřiště se v mateřské škole těší. „Určitě to bude pro nás přínos, protože to bude zase něco nového. Staneme se tak jedinou mateřskou školou, která bude dopravní hřiště mít. Budou ho však mít možnost využívat i děti z jiných mateřských škol. Bude tady vyškolena jedna pracovnice, která bude jako koordinátor," řekla Deníku vedoucí učitelka Mateřské školy Klatovy v ulici Národních mučedníků Jiřina Krůsová.