Příprava a pracování územního plánu trvala čtyři roky, celkové náklady zhruba 2,1 milionu korun pokryla dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

„Nový územní plán určuje rozvoj města na období zhruba následujících patnácti let. Vydán bude ještě vnitřní předpis, případně vyhláška, podle které se změny územního plánu budou projednávat zhruba po čtyřletých obdobích. Dotčené orgány státní správy i všichni občané měli samozřejmě v dostatečných lhůtách možnost se k návrhu vyjádřit, s pěti nebo šesti připomínkami se zastupitelé vypořádali na veřejném zasedání,” informoval starosta Nýrsko Miloslav Rubáš. Projednávání plánu podle něj částečně komplikovalo to, že území Zelené Lhoty, Staré Lhoty i část samotného Nýrska leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava, v územním obvodu Nýrska jsou i chráněná území Natura 2000.

Územní plán nabude účinnosti 30. prosince, poté bude k dispozici na Městském úřadě Nýrsko.