„Vzhledem k tomu, že jsme získali novou predikci příjmů sdílených daní z ministerstva financí, která reaguje na pozměňovací návrh Senátu z konce loňského roku, bylo zapotřebí provést úpravu prakticky pouze na straně příjmů. Nově by město mělo získat o zhruba deset milionů korun více na sdílených daních, čili 66 milionů korun,“ uvedl starosta Miloslav Rubáš.

Pozitivně se dle jeho slov na příjmové stránce rozpočtu projeví i vyšší přebytek loňského roku, který byl způsoben získáním vyšší dotace na obnovu lesa a dále i zvýšením prodeje stavebních pozemků v lokalitě „U Hřiště“.

Výdaje ale ani tak navyšovat nebudou. „Nicméně všichni víme, jak stávající situace dopadá do jednotlivých odvětví našeho hospodářství, a že propady výroby mohou mít neblahý dopad i na rozpočet města. Proto i vzhledem k optimistickému výsledku rozpočtu nedojde k dalšímu navyšování výdajů v oblasti běžných výdajů, a ani v investicích města,“ vysvětlil Rubáš.