„Rada města vybrala ve výběrovém řízení nového ředitele příspěvkové organizace města, Městského kulturního střediska Klatovy, Karla Kotěšovce, který byl dlouholetým vedoucím kina. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů. Rada města posoudila jejich návrhy koncepce dalšího fungování městského kulturního střediska i znalosti a schopnosti uchazečů ve vztahu k pozici ředitele této příspěvkové organizace,“ sdělil místostarosta Klatov Martin Kříž.

Vyrůstal jsem na Velharticích, nyní se po 15 letech vracím zpět. Rád bych pokračoval v práci svého otce a rozvíjel a posouval památku dál. Jako dítě jsem si nikdy nepředstavoval, že bych kastelána dělal.
Matěj Mejstřík: Kastelán musí být schopen čelit různým výzvám

DLOUHÁ LÉTA ZASTUPOVAL

Na vítězství mohlo mít vliv i to, že Kotěšovec dělal dlouhá léta zástupce ředitelek, a má tak o fungování kulturního střediska velký přehled. Sledoval, jak organizace funguje, co by potřebovalo změnu. „Zastupoval jsem ředitelky tak dlouho, až jsem se stal ředitelem. Nechci nic radikálně měnit, koncepce kulturního střediska je v podstatě daná. Budeme dále pokračovat v nastavených akcích, ale rád bych zpestřil skladbu pořadů, abychom dělali něco i pro mladé,“ řekl ke své vizi nový ředitel, který by rád nastavil i lepší spolupráci s dalšími pořadateli kulturních akcí v Klatovech.

HUDBA V ULICÍCH

Má ale i další plány. Některé představí už i letos. „Uvidíme, co a jak bude s nařízeními. Chystáme ale novinku na léto. Domluvili jsme se s knihovnou, že na nádvoří v jezuitské koleji uděláme koncert. Do budoucna bych rád využíval městské prostory jako například parky. Na září plánujeme také akci do Hostašových sadů v rámci oslav svátku svatého Václava, kde bude doprovodný program,“ prozradil Kotěšovec.