V prosinci přístroj převzalo oddělení nukleární medicíny, které na něm nyní začíná vyšetřovat pacienty, u nichž je podezření na nesprávnou funkci vnitřních orgánů, ale i skeletu, nebo pacientů, kteří trpí nádorovým onemocněním. Přístroj umožní zahájit případnou léčbu rychleji. „Na našem oddělení nahradí přístroj SPECT/CT starší SPECT gamma kameru. Už z názvu je zřejmé, že nový přístroj kombinuje dva typy vyšetření SPECT a CT, kdy můžeme získat morfologický a zároveň metabolický obraz tkáně během jednoho vyšetření,“ popisuje primářka oddělení Vladimíra Baarová s tím, že hybridní kombinace dvou typů vyšetření poskytne zdravotníkům informace nejen o funkčním stavu zkoumaných tkání, ale zároveň právě i přesnější anatomickou lokalizaci případných patologických ložisek.

Železná Ruda.
Železnorudští dostanou tisícovku, město chce zabránit darem odlivu obyvatel

Samotné vyšetření SPECT zjišťuje funkční stav tkáně, ale neumí případné abnormality správně prostorově lokalizovat. Samotné vyšetření CT naopak umožňuje přesnou lokalizaci například zánětů, nádorů nebo prasklin skeletu, ale neobjasňuje plně jejich vliv na funkčnost tkání. Hybridní zobrazovací systém SPECT/CT se dvěma plně digitálními detektory SPECT a integrovaným diagnostickým multidetektorovým CT zařízením pro pořizování CT obrazů obě možnosti propojí.

Se samostatnou akviziční stanicí a jednou vyhodnocovací stanicí a dalším příslušenstvím včetně potřebného softwaru umožní nový přístroj provádět nukleárně medicínská vyšetření ve vyšší kvalitě. To vše navíc při nižší radiační zátěži. „V podstatě nám umožni zavést nové typy vyšetření vzhledem k přesné anatomické lokalizaci patologických nálezů. Přínos pro pacienta je dvojí. Za prvé zvýšení komfortu, ale to podstatné je zefektivnění léčby, neboť tato diagnostika umožní zahájit potřebnou léčbu rychleji a přímo zacílit na příčinu potíží,“ doplňuje lékařka.

Přístroj ročně diagnostikuje tři až čtyři tisíce pacientů a to ze spádové oblasti Klatovské nemocnice, i Domažlické nebo Stodské.