Motoristé, jedoucí do Annína již nemusí jezdit po místní komunikaci přes Nové Městečko. Nový most přes Otavu, který spojuje Annín s hlavní silnicí Dlouhá Ves – Radešov, byl slavnostně otevře ve čtvrtek odpoledne.


„Stavba nového mostu byla nutná kvůli havarijnímu stavu původního mostu. Most nevyhovoval také po stránce bezpečnosti silničního provozu, protože svými rozměry již nesplňoval současné normy,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Klatovy Jiří Velíšek.


Původní most pocházel z roku 1894 a do podoby, ve které se nacházel před demolicí, byl upraven v roce 1926. Skládal se ze dvou konstrukčně různorodých částí. Z ocelového trámového mostu a z části příhradové. Jednotlivá pole byla dvanáct metrů dlouhá a uprostřed by most podepřen kamenným pilířem.


Nový most je ocelový s hlavní konstrukcí tvořenou dvěma nosníky, které jsou vyztuženy obloukem, nosná konstrukce je železobetonová deska. Odstraněním středového pilíře se zvětšil průtočný profil řeky.


„Most bude určitě přínosem pro celou oblast v rámci mikroregionu Šumava – západ z hlediska dostupnosti střední Šumavy a rozvoje turistického ruchu. Most samozřejmě zlepší i dostupnost samotného Annína, a tím může přispět k jeho rozvoji,“ pochválil stavbu nového mostu František Soukup, starosta Dlouhé Vsi.


Stavba nového mostu byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celkové náklady se vyšplhaly na přibližně 22,5 milionu korun.