Proč jste se přihlásil na místo kastelána?

Mám k historii blízko díky absolvovanému oboru na univerzitě, ale především mě lákalo vrátit se na Šumavu. V Kašperských Horách jsem vyrostl a tady je pro mě doma. Předtím jsem sbíral zkušenosti, pracoval ve velkém městě i cestoval po světě. Nebylo to ovšem nikterak náhlé procitnutí, řadu let předtím jsem zde například spolupořádal hudební festivaly nebo dělal redaktora Kašperskohorského zpravodaje. Kastelánství pro mě byla zcela nová věc, pozvolna se tomu učím a baví mě to. Hrad Kašperk je bezpochyby jedno z nejkrásnějších míst v naší zemi.

Jak jste se za těch několik měsíců s hradem spřátelil?

Domnívám se, že zdárně. Snažím se k němu přistupovat s pokorou a snahou o jeho detailní poznání. Ostatně uplynulá zima byla příhodná nejen ke studiu, ale také k seznámení se s administrativou, památkovou péčí a úřady, s nimiž je nezbytné jednat.

Hrad potřebuje vytrvalou péči. Jsem rád, že mám také řadu šikovných pomocníků a nadšenců, kteří mi s onou péčí pomáhají. Za těch několik měsíců se tu udělal kus viditelné práce. Zatímco hrad odpočíval, doplnily se provozní stavy hradní posádky. Přečkal jsem svůj první orkán, zaběhl svůj řád a pracovní rytmus. Byl čas uklízet, vymýšlet a připravovat aktivity pro letošní rok.

Jste „novou krví“ pro hrad, plánujete nějaké novinky?

Určitě to není tak, že teď se bude dělat všechno jinak. Původní a léty ověřené koncepty zůstávají. Za všechny například původní skladba a podoba prohlídkových okruhů nebo účinkující, kteří to zde po léta znají a jsou sázkou na jistotu. Musíme si nejprve projít svou první turistickou sezonou. Návštěvníci budou nicméně jistě mile překvapeni nabídkou občerstvení a grilu s důrazem na regionální produkty, ale také obměněným vzhledem dolního hradu při hlavní bráně a západní baště.

Na co se lidé na Kašperku mohou během sezony těšit?

Nejvýznamnější kulturní událostí bude vystoupení divadelního souboru Kašpar, jenž během prvního srpnového víkendu uvede Macbetha od Williama Shakespeara. Vedle toho se mohou těšit na dvoje Dny šumavského Trojhradí, pořádané ve spolupráci s hrady Rabí a Velhartice. Dále chystáme oživené nádvoří a večerní koncert kapel Epydemye a Nahoře. To vše při příležitosti připomenutí narozenin krále Karla IV. Teď však ze všeho nejdříve potřebujeme společnými silami zvládnout pandemii koronaviru.