Možnost podání tří přihlášek, novinka letošního přijímacího řízení na střední školy, přináší nejistotu školám i budoucím středoškolákům.

Očekávaným výsledkem je značný nárůst přihlášených dětí. „Na šedesát míst čtyřletého gymnázia máme 139 přihlášek. Teď rozesíláme rozhodnutí o přijetí, zjišťujeme, že řada přijatých nenastoupí a dopředu se posouvají zájemci na dalších místech. Na odvolání tak mohou nakonec být přijati i ti, kteří skončili třeba až na 130 místě,“ vysvětlil ředitel klatovského gymnázia Jiří Šlégl.

Mezi dětmi byl o novinku zájem. „Tři přihlášky si podaly všechny děti, i ty, které by podle svých výsledků ani nemusely. Výsledkem je, že situace je značně nepřehledná, děti teď neví, zda se na školu dostanou. Například žák s vyznamenáním, který se hlásí na gymnázium je teď někde kolem sto třicátého místa, protože se na školu hlásí děti až z okolních okresů,“ popsal situaci Miloslav Rožánek, výchovný poradce základní školy v Komenského ulici v Nýrsku.

Dalším problém pro střední školy je nejistota, kolik dětí skutečně nastoupí 1. září do prvních ročníků. „Na všech oborech máme řádově desítky míst převis přihlášených. Na studijní obory nám oproti loňsku přišlo zhruba třikrát více přihlášek, u učebních oborů dvakrát více. Nyní nám rodiče nosí zápisové lístky, kterými mají potvrdit, že dítě do školy nastoupí, jenže všichni mají možnost jednou vzít lístek zpět, a to až do konce srpna. Takže vůbec nemáme jistotu, kolik dětí skutečně nastoupí,“ řekl Deníku ředitel SŠZP Klatovy Vladislav Smolík.

Někteří rodiče navíc mají s vyplněním zápisového lístku problémy. „Zhruba tři čtvrtiny rodičů přinesou lístek osobně, abychom jim s vyplněním poradili, zbytek, který přijde poštou, je často vyplněný špatně,“ uvedl ředitel SOŠ a SOU Sušice Václav Kůrka.