Deníku to řekl předseda rady parku Jan Stráský, podle něhož je reálné, že půjde o člověka, který není s NPŠ nijak svázán, to znamená, že v něm nepracuje ani dříve nepracoval.

„Udělali jsme diskusi o posledních deseti uchazečích s tím, každý měl za úkol z deseti jmen vybrat tři. Podle mého názoru byla větší četnost u pěti lidí. Z nich vybereme každý jednoho a sejdeme se v pondělí 24. ledna. Poté zvolíme jednoho člověka, kterého doporučíme panu ministrovi. On si totiž přál, abychom vybrali jen jednoho, nikoli tři, jak se původně uvažovalo,“ řekl Deníku Stráský. Bez bližších podrobností dodal, že v pětici, z níž se bude vybírat, jsou zastoupeny všechny tři kategorie – lidé, kteří v NPŠ pracují, lidé, kteří v něm dříve pracovali, i lidé zvenčí. „Jednání nebude jednoduché, ale osobně se domnívám, že uspěje někdo ze třetí skupiny,“ dodal Stráský.

„Nový ředitel parku by měl být jmenován do konce ledna,“ potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková a dodala, že poté by se měl nový ministr na Šumavu vypravit, neboť je to jedna z jeho priorit.

Co nejrychlejší jmenování nového šéfa parku je nutné, neboť NPŠ akutně potřebuje několik důležitých dokumentů, mimo jiné nový návštěvní řád, který upravuje splouvání řek a další důležité záležitosti. „Hlavním problémem je ale další boj s kůrovcem, který teď vypadá, že není aktuální, protože je leden a padá sníh. Je ale třeba se na něm dohodnout, aby se v březnu vědělo, co dělat,“ upozornil Stráský.

Nový ředitel Správy NP a CHKO Šumava nastoupí do funkce po Františku Krejčím, který stál v čele parku od roku 2007 a rezignoval 1. listopadu. Vedením parku je dočasně pověřena Zdeňka Šartnerová.

Do výběrového řízení se přihlásilo 23 kandidátů. Do užšího kola postoupilo deset z nich.

Desítka vybraných uchazečů o funkci ředitele:

Oldřich Vacek, (nar. 1961), ředitel Botanické zahrady Praha a prezident Unie botanických zahrad ČR, Jaroslav Obermajer (nar. 1961), vedoucí Správy CHKO Český kras, Luboš Čížek (nar. 1966), starosta města Hořovice, Jiří Holický (nar. 1965), vedoucí oddělení oblastních plánů rozvoje lesů ÚHUL pobočka Plzeň, Jan Piňos (nar. 1960), ředitel kampaní Greenpeace ČR, Jaroslav Tymrák (nar. 1974), vedoucí technického oddělení certifikací PEFC, Pavel Kitzberger (nar. 1965), ředitel ORBIS VIRIDIS o. p. s. projekty EU, propagace lesního hospodářství, Jaroslav Karas (nar. 1974), specialista ochrany přírody fondů EU, KŘ LČR, s. p., České Budějovice, Miloš Juha (nar. 1960), projektový manažer pro projekty EU, Správa NP a CHKO Šumava, Jiří Mánek (nar. 1972), dříve náměstek ředitele Správy NP Šumava, dnes OSVČ.