Pokud půjde vše podle plánu, chtějí mít Modravští do konce prázdnin hotový projekt a do konce roku výběrové řízení a terénní úpravy s tím, že nejdéle začátkem příštího roku by se začalo se stavbou tak, aby bylo parkoviště hotové do příští letní sezony. Umístěno bude na okraji Modravy na příjezdu od Srní po pravé straně silnice. „Bude mít do dvou set parkovacích míst, abychom nemuseli dělat posouzení vlivu na životní prostředí v procesu EIA. Parkovací plochy budou rozčleněny zelení a podél silnice budou navíc dvě podélná parkovací místa pro autobusy,“ přiblížil Schubert. Celkové náklady budou zhruba deset milionů korun a obec je bude hradit z rozpočtu.

K výstavbě nového parkoviště tlačí obec hlavně častá kritika současného parkoviště s nezpevněným povrchem v centru obce nad soutokem Modravského a Roklanského potoka, kterým vzniká řeka Vydra. „Samozřejmě provozovatelem je obec, takže kritika je směřována na obec a je tak obrovská, že už nechceme být dále pod takovým tlakem. Ti, kteří kritizují si ovšem musí také uvědomit, že všechna povolení jsou závislá na stanovisku Správy Národního parku Šumava a její některá stanoviska jsou skutečně zcela nesmyslná. Kdyby správa dodržovala dohody, parkoviště už mohlo dávno být a nemuseli jsme se tady handrkovat deset let,“ posteskl si Schubert, podle něhož byla už obec se správou parku na podobě parkoviště domluvena, po nástupu současného vedení NPŠ se ale vše změnilo.

„Po změně vedení po nás správa parku chtěla změnu územního plánu. Tak jsme změnu územního plánu udělali a domnívali se že je vše v souladu s požadavky správy. Vyvolali jsme další jednání, na kterém jsme si upřesnili, jak bychom chtěli aby to parkoviště vypadalo. Správě národního parku se ovšem podařilo sepsat takové podmínky, na které už obec Modrava nepřistoupí, necháváme projektovat parkoviště tak, jak jsme se domluvili původně,“ konstatoval Schubert.

Správa NPŠ bere za zahájení jednání až zmiňovanou změnu územního plánu. „Záměr výstavby parkoviště má obec možná deset let, ale do územního plánu obce Modrava se dostal až při jeho poslední změně v roce 2017. O konkrétním návrhu tak jednáme s obcí necelý rok. Jednání se konalo několik, při tom posledním letos 30. ledna se řešily praktické otázky týkající se vzhledu, konstrukce a kapacity navrhovaného parkoviště tak, aby plnilo svou základní funkci a mohly tam komfortně parkovat vozidla a současně aby co nejvíce zapadlo do krajiny. Naše výhrady u původního návrhu směřovaly k plánované jednolité ploše o velikosti 0,5 ha. Navrhli jsme tedy kompromisní řešení a rozhodně nic nevázne na Správě NP Šumava. My jsme se vyjádřili při tvorbě změny územně plánovací dokumentace i jsme poskytli obci předběžné připomínky a konzultaci v rámci přípravy projektové dokumentace k parkovišti. Nyní čekáme, až nám investor tuto dokumentaci předloží k vydání závazného stanoviska v rámci územního a stavebního řízení,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Správa parku podle Schuberta obci nařídila, že povrch parkoviště musí být přírodní. „V zimním období se přírodní povrch velmi nesnadno udržuje, technika na odklízení sněhu je těžká a přírodní povrch likviduje. To znamená, že po každé zimě by ten přírodní povrch musel být opravován. Je to úplně nesmyslný požadavek ze stran správy národního parku, tam rozhodují lidé, kteří o složitosti přírodních podmínek nevědí vůbec nic. My tento požadavek v žádném případě nebudeme respektovat a uděláme to tak, aby byl povrch co nejstabilnější. Uděláme kompromis a správě parku vyjdeme vstříc tím, že parkovací plochy budou z přírodního materiálu, ale všechny příjezdové komunikace uděláme asfaltové, což je na údržbu i na provoz nejbezpečnější,“ uvedl Schubert.