Výstavba monobloku Klatovské nemocnice bude dražší, než se předpokládalo. Nebude se proto stavět heliport pro přistávání vrtulníku, pacienti a jejich příbuzní budou muset oželet i bezbariérový přístup v parkovacím domě. Plusem naopak je, že i přes problémy s financemi z evropských fondů pokračuje stavba podle plánu.

Výstavba nové Klatovské nemocnice, která i s vybavením přijde odhadem na 1,5 miliardy korun, začala vloni v srpnu. „Stavba byla navržena tak, aby byl vytvořen vyšší standard pro práci všech 17 medicínských oborů, které v Klatovské nemocnici působí. Celý objekt bude integrovaný do jednoho monobloku, který bude tvořit vyšetřovací (léčebná) a lůžková část,“ informovala Deník Petra Jarošová z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Do monobloku však nebudou sestěhována všechna oddělení, mimo zůstane plicní oddělení, které je v rekonstruovaných prostorech, dále patologie, transfuzní oddělení a hematologie a také dialýza.

„Výstavba jede podle plánu. Dokončujeme hrubou nosnou konstrukci, začíná se stavět střešní konstrukce, pláště, vyplňujeme otvory, dokončujeme cihelné vyzdívky a začínáme dělat omítky, rozvody jsou v plném proudu,“ popsal aktuální stav vedoucí projektu společnosti Metrostav Miroslav Záhoř.

„Financování je zajištěno usnesením rady a zastupitelstva Plzeňského kraje, jediným problémem je, že jsme měli přislíbenu dotaci 450 milionů korun z Regionálního operačního programu. Vzhledem k situaci, která tam panuje, je vše pozastaveno a bude se to přečítávat, ale věřím, že peníze letos na podzim, nebo příští rok na jaře přijdou. Pokud by se tak nestalo, což nepředpokládám, věřím, že by se prostředky našly jinde,“ řekl koordinátor výstavby Klatovské nemocnice Roman Dohnal z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zároveň potvrdil informace Deníku, že monoblok bude kvůli rostoucím nákladům ochuzen o některé součásti, s nimiž se původně počítalo. „Když jsme letos na jaře přepočítali zpřesňující projektovou dokumentaci, tak jsme se dostali přes limit daný zákonem o veřejných zakázkách. My se podle zákona můžeme dostat pouze o dvacet procent nad vysoutěženou částku, takže jsme museli učinit určitá opatření. Upravily se proto některé věci, které nesouvisí přímo se zdravotnickým zařízením, a v tuto dobu nebude realizován ani heliport. Vše ale pro něj bude na střeše připraveno a v okamžiku, kdy bude v Klatovech zřízeno traumacentrum, je možné heliport dobudovat,“ řekl Dohnal, podle něhož by absence heliportu neměla přinést větší problémy. S tím souhlasí i ředitel Klatovské nemocnice Jiří Vlček. „Jde jen o několik transportů měsíčně. Navíc pro pacienty není to, že neputují přímo z vrtulníku do výtahu, ale musejí být v areálu nemocnice převáženi sanitkou, takový problém,“ uvedl Vlček.

Další podle Dohnala nezbytný škrt je výstavba parkovacího domu bez výtahu, který měl sloužit imobilním spoluobčanům. „Není to právě optimální, ale raději dáme finance například na lepší kabeláž na přesun dat, to je podle lékařů pro nemocnici důležitější. Další omezení jsou spíše technického rázu, týkají se například potrubní pošty,“ vysvětlil Dohnal.

Půjde-li vše podle plánu, nová nemocnice by v Klatovech měla začít pacientům sloužit počátkem roku 2012. „Do nové nemocnice přejde stávající personál, zároveň byly ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zřízeny více než tři desítky rezidenčních míst, která mají sloužit ke zvýšení erudice a výchově nového i stávajícího personálu,“ doplnil ředitel nemocnice Vlček.