„Jde o jakýsi vlastivědný soubor informací z území ORP Horažďovice, které má celkem 59 sídel. V publikaci je zpracovaná celá řada témat, má přes 200 stran, je celobarevná. Obsahuje přes 200 snímků, mapy,“ uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.

Knihu vydal Dobrovolný svazek Horažďovicka. Na publikaci pracovalo několik autorů, kteří zpracovávali určité téma. O každé vesnici se tam lidé dozvědí základní údaje. Jsou tam zmiňovány i různé tradice, které se v oblasti dodržují, jako je masopust, velikonoční zvyky, Konopická a podobně. „Jednoduché mapy ukazují, které obce do ORP Horažďovicka patří. Lidé tam poznají i památky, které se v našem okolí nacházejí, ne všichni vědí, co vše tady vůbec máme. Nechybí ani kapitola o zdejších osobnostech, aby se na ně nezapomnělo. Některé přesáhly svým významem i Českou republiku. Kapitola je také věnována hradišti Prácheň, což bylo významné sídlo na začátku tisíciletí a dávalo jméno širokému kraji až k Českým Budějovicím,“ sdělil Klásek.

Součástí je i statistika domů a počtu obyvatel od roku 1850 do roku 2011.

Kniha bude využívána k prezentaci regionu i jako dárek pro určitá výročí, v menším rozsahu půjde i do prodeje. „V Chanovicích počítám, že část publikací předáme do naší školy, aby se i v rámci výuky učili o našem kraji a spolupráci mezi obcemi,“ dodal Klásek.