„Na své si rozhodně přijdou i čtenáři na Klatovsku, protože řada pivovarů na hranicích okresu patřila třeba pod chudenický velkostatek. Kniha představuje pivovary zámecké, ale i pivovary obecní a městské. Existovaly i pivovary při různých starých tvrzích a jinde. Hledali jsme všechny možné informace, záznamy a podklady, které se nám podařilo do knihy umístit," říká autor Jan Jirák.

Zvláštní část knihy je pak věnována historii hostinců a krčem. Tam se čtenáři dozvědí, za jakých podmínek se směly hostince provozovat, jaká byla historie vyhlášených hospod na Domažlicku a podobně.

„Velice úsměvná je i část, do které jsem umístil historky o různých rvačkách, strkanicích a podvůdcích, ale i o trestech za ředění piva vodou a podobně," pokračuje Jirák.

Kniha vznikala několik let spojených s bádáním po archivech, muzeích.  Nemalý  dík patří různým  sběratelům,  kteří poskytli své materiály k nastudování a nafocení. V knize je bohatá fotografická příloha s mnohdy i unikátními snímky pivovarů, jejich částí, vybavení,  hospod, ale i pivovarských lahví, reklamních cedulí, dobových reklam a dalšího pivovarského náčiní.

Kniha je k dostání ve všech knihkupectvích v regionu.