Pacienti, kterým selhávají ledviny a nezbytně potřebují dialýzu, která funkci ledvin nahrazuje, se mohou těšit na moderní prostředí. „Pacientů, kteří mají potíže s ledvinami včetně těch, kterým už ledviny selhávají, bohužel přibývá. Ještě před několika lety docházelo do Klatov na dialýzu v průměru kolem 65 pacientů, dnes je to od 70 do 80. Zároveň se dialyzační péče rychle rozvíjí a Klatovská nemocnice a její nefrologie ten vývoj zdárně následuje. Indikuje pacienty k domácí nebo peritoneální dialýze a daří se jí poměrně dost pacientů zařadit do transplantačního programu. Rozhodně je to obor, který je nutno podporovat,“ vysvětlil důvody investice do nové budovy hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Současné prostory, kde působila dialýza, už neodpovídaly potřebám oddělení. „Byly zastaralé a stísněné. Se zázemím, které dialýza potřebuje, a současnými moderními technologiemi by se už do těchto prostor nevešla. Nové dialyzační středisko proto vzniklo na místě dříve téměř nevyužívané technické budovy v těsném sousedství monobloku,“ popsal ředitel nemocnice Ondřej Provalil s tím, že nový objekt má pro provoz několik výhod. „Pacienti zde tráví poměrně dlouhý čas. Každá terapie trvá i několik hodin. Určitě tedy ocení příjemnější prostředí. Dále se navýšil počet dialyzačních lůžek ze 17 na 20 a jsou tu nová pracoviště, která umožní rozšířit kvalitu a rozsah péče.“

V záchranné stanici živočichů ve Studánce se Karel Bobál stará o malou veverku či liščata (ta jsou na snímku po nálezu a nyní).
Roztomilost sama. V záchranné stanici pečují o malou veverku či liščata

Důležitou novinkou je například zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanylaci a to včetně zákrokového sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů. Dále je součástí pracoviště a technologie pro přípravu a rozvod dialyzačních roztoků. „Dosud připravovaly roztoky sestry vesměs manuálně a dávkovaly je a převážely k pacientům ve zdravotnických kanystrech. Nové pracoviště je částečně automatizované a roztoky budou rozváděny síťově přímo k dialyzačním lůžkům. Sestrám to ušetří namáhavou fyzickou práci i čas a bude snazší dodržovat přísná hygienická pravidla při manipulaci,“ vysvětlila vedoucí lékařka dialyzačního střediska Kateřina Oulehle.

Další výhodou je přímé spojení s hlavní nemocniční budovou. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty. Ti budou nově v těsné blízkosti, a to 24 hodin denně,“ řekl primář interního oddělení a rovněž nefrolog Jan Vachek.

Pacienti ocení kromě nových prostor i lepší možnost parkování. Dialyzační středisko má vlastní místa před vchodem a je i blíže parkovacího domu.

Vítání občánků v Klatovech.
Místostarosta přivítal na radnici nejmenší Klatovany

Z nové dialýzy má radost i starosta města Rudolf Salvetr. „Otevření další části Klatovské nemocnice by mělo výrazně pomoci pacientům, kteří potřebují dialýzu a kapacita se navyšuje v danou chvíli o jednu třetinu. Řada lidí, kteří musí nyní dojíždět do jiných krajů, tak bude mít možnost absolvovat pro ně potřebný zákrok v Klatovech. Já jsem dnes vzpomenul i rok 2008, kdy se nemocnice připravovala, začínala stavět a z toho projektu vypadly některé části potřebné pro provoz nemocnice. Dnešním dnem se jedna z těchto věcí doplňuje. Já jako starosta města doufám, že dojde i k dostavení chybějícího objektu a zároveň s ním se zvýší komfort Klatovské nemocnice, například v podobě urgentního příjmu,“ řekl Deníku starosta.

Po přestěhování opustí nemocnice další z původních budov více než stoletého areálu nemocnice, kde dříve bývala kromě dialýzy také interna. Budovu vlastní město, ale plány, co s ní bude ještě nejsou jasné. „Plán zatím není a myslím si, že záměr města v tomto areálu je dlouhodobě zachovat služby sociálního charakteru, na což se snažíme získat prostředky. Rozhodně bychom nechtěli, aby v areálu, který má sloužit k uzdravování lidí, vznikly nějaké rušivé záležitosti,“ dodal Salvetr.