V refektáři jezuitské koleje se v pondělí konalo veřejné projednání územní studie týkající se nové čtvrti v Klatovech, kterou za tým architektů představil Václav Matějka. „Území je v územním plánu označeno napůl jako průmysl, napůl bytová zástavba a jeho další rozvoj je podmíněn zpracováním územní studie. Jelikož ze strany obyvatel a investorů přicházely požadavky na to, aby město upřesnilo parametry, tak jsme nechali územní studii zpracovat. Jsme rádi, že se toho ujal šikovný tým architektů, který má své kořeny i zde v Klatovech. Po náročných analýzách, dotazníkových šetřeních, která museli udělat, přišli s návrhem,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Návrh byl již projednán v komisi výstavby, s vlastníky pozemků, jelikož jde o území, kde většina pozemků patří soukromým vlastníkům a město tam má minimum. Nyní se s návrhem seznámila i veřejnost. „Jako důležité vidíme, že nyní vznikne územní studie, která nabízí etapovité řešení daného území. I když se bavíme o horizontu desítek let, neznamená to, že se tam desítky let nebude nic dít. Právě naopak, najdou-li se investoři, uzavřou-li dohody o parcelaci, které jsou k tomu důležité, tak se tam může začít relativně brzy cosi budovat,“ nastínil situaci ohledně možné výstavby místostarosta.

Emil Kintzl na besedě.
Už je tomu rok, co Emil Kintzl nebrázdí Šumavu. Té je věnovaná soutěž

V nové čtvrti půjde o mix bytových a rodinných domů, je pamatováno na veřejnou infrastrukturu, kdy například komunikace budou napojeny na silnici 191 (směr Janovice nad Úhlavou), dále se počítá s výrazným počtem zeleně a nechybí veřejné prostory. Součástí čtvrtě by mělo být také náměstí s občanskou vybaveností, základní a mateřská škola, parky, odpočinkové plochy, sportoviště, městská humna a počítá se i s vodními prvky, retenčními nádržemi a mnohým dalším. „Myslím, že územní studie je, i dle odborníků, zpracovaná velmi kvalitně, a teď je otázka, jak se v tom najdou investoři a Klatované. Mně osobně se líbí, že dokázali zvolit velmi vhodné měřítko, napojit své návrhy na současnou zástavbu města, citlivě přistoupit k otázce zeleně a vody. Pracují dokonce i s reliéfem, protože nejde o placku, území je poměrně členité,“ dodal místostarosta.

Jeho slova potvrdila i architektka města Eva Kováříková: „Studie naplňuje všechny požadavky města a splňuje naše očekávání.“

Silnice od Dobré Vody na Gerlovu Huť, která v zimě připomíná ledový tankodrom.
Šumavská silnice je v zimě nebezpečná, řidiči podepisují petici za lepší údržbu

Zúčastnění obyvatelé města se dotazovali, zda bude v nové čtvrti jezdit městská hromadná doprava, a architekt potvrdil, že se s ní počítá. Dále bylo poukázáno na to, proč nejsou průmyslové areály odděleny zeleným pásem. Na což architekt reagoval tím, že to mimo jiné nedoporučila hygiena a jsou plánovány protihlukové stěny, bariérové domy a podobná řešení.

Návrh nové čtvrti je k vidění i na webových stránkách města.