Malá obec Nezdice u Švihova s 210 obyvateli se může pochlubit tím, že od církve převzala do svého majetku kostel sv. Prokopa a sehnala si téměř šest milionů korun na jeho rekonstrukci.

„Každá památka vyžaduje systematickou údržbu, jinak se toto dědictví našich předků obrátí v sutiny a prach. Římsko – katolická církev nemůže na všechen svůj majetek zdaleka stačit, proto po předchozích jednáních s plzeňským biskupstvím převzala v lednu 2008 obec starost o kostelík na svá bedra a snažíme se mu vrátit život i původní krásu. Již v roce 2008 jsme dostali 400 tisíc korun od Plzeňského kraje na první etapu opravy střechy kostela, přičemž náklady činily něco přes 690 tisíc korun. Ještě v témže roce jsme zpracovali projekt na opravu střechy kostela „Střecha je základ – záchrana kostela sv. Prokopa v Nezdicích“ a podali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 891 tisíc korun přes Místní akční skupinu Aktivios. Projekt řešil kompletní rekonstrukci střešního pláště se sanací původního barokního krovu včetně klempířských prvků a dále celou kompletní obnovu pláště zvonice včetně rekonstrukce jejího krovu. Celkové náklady se vyšplhaly na 1 039 342 korun,“ popisuje průběh rekonstrukce starostka Nezdic Hana Bouchnerová.

V roce 2009 žádali Nezdičtí o dotaci znovu. Tentokrát na celkovou obnovu kostela a opět z Programu rozvoje venkova ČR, tentokrát šlo o částku 3,762 milionu korun.

„Byli jsme opět úspěšní a dotaci jsme získali. Mohli jsme tak dokončit kompletní rekonstrukci osvětlení a elektroinstalaci včetně přípojky, byl nainstalován elektronický zabezpečovací systém. Došlo také na repasi tabulkových oken, obnovu dveří, opravu dlážděné podlahy a soklu vnitřních omítek. Celá venkovní fasáda byla důkladně opravena a nově natřena v odstínech světle žluté barvy. Vše je před kolaudací,“ pokračuje místostarosta obce Jan Drda.

„Vynikající akustika uvnitř interiéru je již řadu let využívána pro pořádání vokálních koncertů. Tradicí se staly adventní koncerty a Haydnovy hudební slavnosti. Tyto koncerty jsou již vyhlášené v širokém okolí a lákají do Nezdic řadu návštěvníků,“ říká Jiří Běl, který na koncerty pravidelně jezdí.

Interiér kostela bude podle představitelů obce sloužit kromě bohoslužeb a církevních obřadů také jako místo pro pořádání různých výstav a přednášek. „Přejeme si, aby se tomuto místu na návrší nad Úhlavou s tisíciletou tradicí zase vrátil i původní význam místa setkávání v co nejširším slova smyslu,“ dodává Bouchnerová.

Na začátku července letošního roku se konala v nově opraveném kostele sv. Prokopa poutní mše, kterou celebroval František Radkovský, biskup Plzeňské diecéze. „Mše byla hlavně velkým poděkováním všem laskavým sponzorům a dárcům, bez kterých by se kostel nikdy neopravil. Na konto veřejné sbírky se totiž sešlo postupně od roku 2005 celkem 406 314 korun,“ doplnil informace Drda.

Při příležitosti dokončení oprav kostela požehnal biskup Radkovský i novým obecním symbolům – praporu a erbu, které Nezdice získaly letos v dubnu z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a které v Praze z rukou místopředsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové převzal zastupitel obce Luděk Bouchner.