Seriál U vás na návštěvě pokračuje v Nezdicích na Šumavě, kde jsme si povídali se starostkou Marií Mráčkovou. O tom, co se v obci podařilo uskutečnit a co se chystá v nejbližší době.

Co se ve vaší obci podařilo udělat?

Chloubou našich vsí jsou opravené kapličky v Ostružně a v Nezdicích. V Pohorsku kaple dlouhá léta nebyla, ale v roce 2001 tam byla postavena za pomoci sponzorů. Od té doby se v této části obce pravidelně koná i pouť. V roce 2009 jsme v Nezdicích odhalili pamětní desku na rodném domku letce 311. bombardovací perutě RAF Čeňka Krále, který je naším rodákem, a který zahynul v roce 1942. Odhalení desky bylo velkou společenskou událostí. Hrála zde dokonce i jeden ze svých posledních koncertů vojenská hudba z Tábora.

Máte za sebou i několik investičních akcí…

V roce 2009 jsme postavili v naší obci „oranžové“ dětské hřiště za finančního přispění Nadace ČEZ. Z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jsme v roce 2010 získali dotaci 300 tisíc korun na opravu hasičských nádrží. Ty jsme opravili v Nezdicích a v Pohorsku. V roce 2009 jsme žádali o dotaci na opravu místních komunikací. Nedostali jsme ale nic, a tak se naše obec do oprav pustila sama za peníze ze svého rozpočtu. Tyto práce stály 700 tisíc korun.

Jaké máte plány pro nejbližší období?

Plánů je hodně, ale vše je jako v každé jiné obci závislé na penězích, kterých se obcím nedostá. Přesto v současné době opravujeme vnitřní a venkovní omítky kaple v Ostružně. Tyto opravy chceme stihnout do poloviny srpna, kdy bude v této spádové obci pouť. Připravujeme také žádosti o dotace na výměnu vodovodního řadu, který vede pod hlavní silnicí v Nezdicích. Máme totiž pro roky 2012/13 slíben od správy a údržby silnic v Klatovech nový povrch. A protože máme ve všech částech poruchový vodovod z padesátých let, alespoň chceme začít s jeho výměnou. Získali jsme dotaci na 400 metrů potrubí ve výši 250 tisíc korun. Nyní ale sháníme peníze na zbylých 800 metrů. Požádáme tedy o dotaci znovu.

A co dál plánujete?

Připravujeme žádost také o dotace na opravu dalších místních komunikací. Máme v obci totiž několik cest, které jsou opravdu ve špatném stavu a je nutné je opravit. Z rozpočtu naší obce dále připravujeme opravu vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Ostružně, kterou hasiči využívají i jako klubovnu.

Je v Nezdicích něco, co vás trápí a co byste si opravdu přáli?

Ano, budova našeho obecního úřadu už je v hodně špatném stavu. Je určitě jednou z nejstarších v okrese Klatovy, a tak máme připravený projekt na kompletní rekonstrukci. Zda k tomu ale někdy dojde, nedokáže v tuto chvíli nikdo říci. Budova potřebuje kompletní rekonstrukci od střechy až po přízemí, nové rozvody elektřiny, vody a tak dále. Možná by bylo jednodušší úřad přemístit do bývalé školy, která již nefunguje. Musíme celý tento problém dobře zvážit, jelikož jde o poměrně velkou investici. V bývalé škole máme obecní kuchyni, kde se vaří pro seniory i další zájemce z obce a okolí. Je to jedna z věcí, kterou chceme našim obyvatelům pomoci. Kuchyně však není úplně finančně soběstačná a obec její provoz z části dotuje, ale považujeme to za službu pro občany.

Dalším naším přáním je, aby občanů z naší obce neubývalo, ale naopak, aby zde rádi žili.

Co vás v Nezdicích těší?

Co nás těší? Že se tu naši obyvatelé dožívají vysokého věku. Letos zde například naše občanka Aloisie Korálová z Nezdic oslavila 100. narozeniny. Obyvatel, kteří se dožívají 80, 90 i více let, tu máme několik, a to nás těší.

A jak to je u vás se spolkovým životem?

V Nezdicích, Pohorsku a v Ostružně máme sbory dobrovolných hasičů, které zajišťují veškerý společenský i sportovní život v obci. S hasiči je výborná spolupráce a naše obec se snaží jejich aktivity a činnost pravidelně podporovat. Hasiči organizují svůj ples, pořádají turnaje v nohejbalu i fotbalu, organizují hasičské soutěže, ale pomáhají i s úpravami obce. Organizují sběr železného šrotu a podobně. Hasiči nám pomáhají i při živelních pohromách, ohni, deštích. Je na ně spolehnutí. Nezdickým hasičům se podařilo letos postoupit do okresní hasičské soutěže, kde se umístili na dvanáctém místě. Dále máme v obci občanské sdružení Sportovní klub Nezdice, které provozuje lyžařský vlek. Ten je vhodný pro rodiny s dětmi. Tento vlek je závislý na přírodním sněhu. V posledních letech je vlek hojně využíván a máme z toho radost. Je tu i Český svaz zahrádkářů. Ten má však starší členskou základnu. V obci působí již padesát let.