Provoz infocentra, které je otevřeno v letní sezoně už třetím rokem, je společným projektem Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a občanského sdružení Přátelé Šumavy se sídlem ve Strašíně.

Při Netopýřím dni se návštěvníkům představily dvě handicapované netopýřice – Adélka a Barunka. „Zájem o tuto akci byl velký. Netopýří holky vzorně předvedly, jak se umí ládovat svou oblíbenou pochoutkou, moučnými červy. Pro mnoho návštěvníků to byl vůbec první blízký kontakt s těmito pozoruhodnými létajícími savci, kdo chtěl, mohl si je prohlédnout zblízka a pohladit,“ popsala akci Jiřina Novotná ze strašínského infocentra.

Den otevřené mříže

Další zajímavou akcí infocentra byl den otevřené mříže ve Strašínské jeskyni. „Podzemní zvídavce v jeskyni provázeli členové České speleologické společnosti, základní organizace Barrandien. V jeskyni pak na všechny čekali permoníci Kahánek a Světýlko,“ upřesnila Novotná. Kdo chtěl, mohl si na chvíli zkusit práci jeskyňáře a podle libosti si prolézt i nižší prostory jeskyně. Jeskyňáři z Barrandienu také předvedli ukázky techniky pohybu po laně, která se používá při zdolávání vertikálních partií jeskyní. Návštěvníci mohli vidět i pomůcky a způsob mapování jeskynních prostor. V infocentru pak byly vystaveny fotografie ze zahraničních jeskyní.

Do 4. září

Infocentrum mohou turisté navštívit až do neděle 4. září. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. „Infocentrum nabízí také výstavku Pekařství a obchod zbožím smíšeným. Návštěvníci mohou vidět fotografie a předměty z původního pekařství a obchodu Karla Rundy ze Zálesí, které zapůjčil jeho vnuk,“ popsala jedno z lákadel strašínského infocentra Jana Zvettlerová ze Správy NP a CHKO Šumava. „Navštěvníkům slouží i malá knihovna s knžkami o Šumavě, nechybí ani kuchařky. Na konec srpna pak připravujeme další akci, zájemci si budou moci vyzkoušet výrobu šperků a drátkování,“ doplnila Novotná.