Uplynul rok od doby, kdy do vedení měst a obcí nastoupili noví starostové. Deník proto vyzpovídal starostu Horažďovic Karla Zrůbka a zeptal se ho, jak hodnotí uplynulý rok svého úřadování?

S čím jste šel před rokem do komunální politiky?

Nesnáším handrkování, pomlouvání, demagogii a zástupné argumenty, tedy všechno to, nač je česká politika „bohatá”. Jsem přesvědčen, že každý věcný problém má svá logická východiska nezávislá na ideových pohledech. Pokud politici nehájí osobní, skupinové či stranické zájmy na úkor zájmu celospolečenského, nemají důvod se hádat.

Co bylo pro vás během toho roku nejtěžší?

Těžkých věcí nebo situací je pochopitelně více, ale to patří k práci starosty. Žijeme v ekonomicky složité době, kdy se všude projevuje nedostatek peněz. Ve státním rozpočtu, v obcích, v domácnostech. Lidé se dostávají do neřešitelných situací a žádají pomoc, nejčastěji ve věci placení nájemného v městských bytech. Ne vždy jim ale můžeme vyhovět.

Jaké byly vaše priority (programové) a co se vám za uplynulý rok z nich podařilo naplnit?

Prioritní je pochopitelně celý volební program, ale vyberu některé důležité body. Bezpečnost: Zahájili jsme personální a organizační přestavbu městské policie. Máme plný stav (4) a máme velmi kvalitní a zkušené policisty. Hledali jsme je půl roku, opakovali výběrová řízení, ale trpělivost se vyplatila. Územní plán: Na jeho dokončení se pracovalo intenzivně po celý rok. Je připraven ke schválení. Strategický plán: Nezadali jsme ho firmě, ale pracují na něm desítky dobrovolníků. Základ je připraven a začíná proces postupného projednávání a schvalování. Investice města: To je záležitost průběžná, čili se realizují projekty připravené v minulosti a připravují se projekty pro budoucnost. Právě dokončujeme multifunkční zařízení Veřechov, zateplili jsme mateřské školy, obytné domy, opravili jsme krov zámku, který byl dlouhá léta v havarijním stavu atd. Zahájili jsme program univerzity třetího věku. Snažíme se více komunikovat s občany. Kdo má zájem o setkání se starostou a místostarostou, není odmítnut. Také průběžně monitorujeme dění a potřeby v sedmi městských částech (přidružených obcích), z nichž každá má svého zástupce v aktivu obcí.

Jaké plány máte do dalšího roku (let) – co nyní patří k prioritám „č. 1”?

Změna nastala ve věci rekonstrukce náměstí, protože jsme nezískali prostředky z Regionálního operačního programu. Nyní nás čeká přehodnocení projektu a nové stanovení postupu obnovy. Prioritou nadále zůstává výstavba domu pro seniory resp. snaha o získání potřebných prostředků. Usilujeme o zdar projektu Rekonstrukce Podbranského mlýna (projekt Plzeňského kraje). Nezbytností je také řešení vodovodu a kanalizace v části Horažďovice - Předměstí. Obrovská práce nás čeká v koncepčním řešení kulturních institucí (muzeum, knihovna, kino) ve vztahu k prostorám, které využívají (všechny jsou velikostí či technickým stavem nevyhovující).

Jak nyní hodnotíte spolupráci v rámci koalice? Myslíte si, že opozice má k vaší práci nějaké výhrady?

Na tomto místě odkážu na první odpověď v rozhovoru. S potěšením konstatuji, že takový přístup je společný všem členům rady města. Za téměř rok činnosti současné rady nedošlo k žádnému „politikaření”. Jednání jsou naprosto věcná. Také musím říci, že spolupráce s místostarostou Buriánkem je perfektní, dělíme se o práci i odpovědnost, jak se to má „ve firmě” dělat. Opozice je konstruktivní a dobře plní svou úlohu hlídače. Takže žádá vysvětlení, nahlíží, kontroluje, navrhuje, občas popichuje, ale také spolupracuje na řešení některých problémů i na koncepčních záležitostech.