„Hospodaření nemocnice se v současné době stále neobejde bez finanční pomoci od města Sušice, které nemocnici podporuje částkou 30 milionů korun ročně. Ztráta se ale v posledních měsících velmi významně snižuje, zejména díky neustále rostoucímu počtu lůžek. Letos také poprvé dostaneme podporu od Plzeňského kraje. Krajské zastupitelstvo schválilo na svém jednání v září dotaci na provoz chirurgické ambulance ve výši 5,7 milionu korun,“ uvedl dosavadní jednatel nemocnice Karel Požárek s tím, že je možné ještě na prosincové zastupitelstvo Plzeňského kraje podat žádost o zbývající částku až do limitu 10 milionů Kč, čehož využijí.

Sušická nemocnice je dle jeho slov v současnosti zcela bez jakýchkoli soudních sporů a zcela bez bankovních úvěrů, a to díky velké podpoře města.

Nemocnice v Sušici.
Místostarostu vystřídá v nemocnici nový jednatel. Otvírají se i nová oddělení

V polovině září se uskutečnilo druhé jednání pracovní skupiny ohledně odborného posouzení rozsahu zdravotních služeb poskytovaných Plzeňským krajem v Sušické nemocnici v případě provozování nemocnice krajem. „Výsledek nás moc nepotěšil, ale na druhou stranu ani nepřekvapil. Ukazuje ostatně složitou personální situaci, ve které se celé zdravotnictví nachází. Z lůžkových oddělení by kraj zachoval jen oddělení následné péče, jiné ne. Tedy lůžkovou internu ani připravované oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče ne. Provoz chirurgické ambulance by již nebyl nonstop, ale jen do 18. hodiny, v týdnu možná do 22. hodiny. Stejné omezení provozní doby by se vztahovalo na rentgen, sono a laboratoř. Nepočítá se ani s ambulancí ARO, tudíž by zaniklo i před rokem otevřené centrum infuzní terapie. Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost by také zachována nebyla. Služba první pomoci pro dospělé prý asi ano, pokud bude dost zaměstnanců. To samé platí i pro gynekologickou ambulanci a dětské oddělení. To by ale stejně bylo velmi omezeno, neboť například injekční penicilin není možné aplikovat bez zajištění lékaře ARO. O využití operačních sálů, například pro jednodenní chirurgii, se také neuvažuje,“ vyjmenoval Požárek.

Oficiální nabídku bude schvalovat krajské zastupitelstvo před Vánoci a následně ji předloží městu.