Situace v nemocnici totiž není taková, jakou by si obyvatelé i někteří představitelé města přáli a tak hledali jiné řešení. Prvním bylo trojstranné memorandum ohledně zajištění provozu sušické nemocnice a zdravotní péče v regionu s Plzeňským krajem, ale to skončilo jen s dvěma podpisy, kraj nepodepsal. Dal si podmínku, že bude o nemocnici jednat jen s městem, čili přišla na řadu možnost, že nemocnici převezme město a ta byla nyní schválena.

DOMLUVILI SE

V polovině letošního roku si město Sušice převezme zpět od soukromého provozovatele NEMOS Sokolov nemocnici. Dohodli se na tom na pondělním jednání zástupci města a NEMOSu. Zároveň se obě strany shodly na harmonogramu konkrétních kroků, které musí převodu předcházet, a potvrdí ho podpisem dvoustranného Prohlášení v nejbližších dnech. Převod nemocnice pod město následně otevře prostor pro jednání s Plzeňským krajem, jehož cílem bude vhodné začlenění nemocnice do sítě krajských zdravotnických zařízení.

CHTĚJÍ UDRŽET NEMOCNICI VE MĚSTĚ

Jednání města se zástupci společnosti NEMOS Sokolov se s členy městské rady zúčastnili také zastupitelé. „Hlavním zájmem města a současného provozovatele je udržet v Sušici funkční nemocnici, která bude poskytovat zdejším obyvatelům i návštěvníkům města kvalitní a bezpečnou péči v největším možném rozsahu. Chceme proto jednat rychle, abychom maximálně zkrátili přechodné období a dali zaměstnancům nemocnice jistotu, že s nimi počítáme. Pokud půjde vše podle plánu, přejde nemocnice do rukou města do konce června,“ uvedl po jednání starosta města Petr Mottl. Doplnil, že tím bude splněna podmínka kraje, který chce o postavení nemocnice v rámci krajského zdravotnictví jednat přímo s městem.

ZMĚNY SE NEDOTKNOU PACIENTŮ

Na hladký průběh spoléhá i současní provozovatel. „Město se z naší strany může spolehnout na plnou součinnost a podporu. Nemocnice je po odborné i personální stránce dočasně stabilizovaná a jako malá regionální nemocnice se může do budoucna stát součástí krajského zdravotnictví. Jednání a úkony, které nás v příštích týdnech čekají, se pacientů nedotknou a provoz nemocnice poběží beze změn,“ ujistila mluvčí společnosti NEMOS Sokolov Lenka Holá.

Právní aspekty převodu a smluvní základ, na kterém k převodu dojde, budou řešit zástupci obou stran v příštích týdnech.

Marek Ztracený s cenou ankety Žebřík.
Marek Ztracený odstartoval rok dvěma cenami a míří do O2 arény