Sušická nemocnice předpokládá, že v letošním roce bude mít ztrátu sedm milionů korun, což je o čtyři miliony korun více než vloni. Nechce proto spoléhat jen na peníze od města, které je jejím zřizovatelem, ale chce získat nové finance i z jiných zdrojů.

V tomto roce si Nemocnice Sušice nechala vypracovat analýzu výkonnosti, která svými výsledky překvapila vedení nemocnice i město. „Na základě analýzy se potvrdilo, jak důležitá je naše nemocnice v Plzeňském kraji. Velkým překvapením pro nás bylo, že je využívána pouze 30 procenty občanů ze Sušice. Zbylých 70 procent tvoří návštěvníci města a lidé z okolí. Jelikož tento rok se ztráta nemocnice oproti loňskému roku zvýšila, chceme se pokusit zajistit finance i z jiných zdrojů. V úvahu připadají příspěvky od okolních obcí, jejichž obyvatelé sušické nemocnice využívají. Někteří starostové se této možnosti nebrání, uvidíme, jaká odezva bude celkově. Dále bychom chtěli požádat Plzeňský kraj, aby i on přispíval na naši nemocnici, neboť podle mě ze 70 procent supluje krajská zařízení. V těchto situacích bychom měli mít do konce tohoto roku jasno,“ informoval starosta města Sušice Petr Mottl.

Nemocnici by zachránila finanční pomoc od Plzeňského kraje. „Překvapil nás asi tady všechny podíl pacientů, kteří nejsou občany Sušice. Je výrazně větší, než jsme předpokládali. Kvůli tomu bychom chtěli více tlačit na Plzeňský kraj, aby se nějakým způsobem podílel na financování sušické nemocnice. Druhá věc je i jednání se starosty obcí, ale v tomhle ohledu je jednání s krajem klíčové a právě z kraje by měla přijít injekce, která by tady byla rozhodující.

Budeme se snažit, aby nemocnice finanční prostředky získala a mohla péči poskytovat ve stejné nebo i větší míře,“ uvedl zastupitel města Sušice a zároveňčlen Zastupitelstva Plzeňského kraje Zdeněk Zezula.

Analýza nemocnice

Analýza má ukázat cestu do budoucnosti. „Abychom se mohli podívat do budoucna, tak se musíme podívat na to, co vlastně děláme, a proto jsme nechali zpracovat analýzu, která nám měla popsat současnost a měla by být také prospěšná pro budoucnost,“ sdělil ředitel Nemocnice Sušice Jiří Šedivý.
V rámci analýzy bylo zjištěno, že sušická nemocnice je významná především pro obyvatele přilehlých horských oblastí. Pozice nemocnice je příznivá především v chirurgii a traumatologii, v oblasti operací břišní chirurgie a zlomenin krčků. Menší výkon vykazují dětské a gynekologické oddělení. „Výkony na těchto odděleních, i když jsou zařazená pod jiná oddělení, jsou srovnatelné s Klatovskou nemocnicí, což bylo i pro mě velkým překvapením,“ řekl autor analýzy Miloš Suchý.

V minulosti měla nemocnice vyrovnaný hospodářský výsledek, pouze v roce 2010 měla poprvé ztrátu tři miliony korun, což bylo zapříčiněno snížením výnosů vlivem úhradové vyhlášky a zvýšením nákladů. Nemocnice je výrazně závislá na výnosech od zdravotní pojišťovny, a to z 83 %, na rozdíl například od klatovské, kde je to ze 75 %. Avšak v sušické nemocnici je více přáno lékařům. Podíl osobních nákladů tam činí 49,5 % a v jiných nemocnicích je to okolo 43,5 %. „Myslím si, že v sušické nemocnici je to asi nutné, neboť se tím zvyšuje její atraktivita,“ podotkl Suchý. Trend, který by neměl v nemocnici pokračovat, je snižování celkového výkonu, což by bylo kvůli velikosti nemocnice nepříznivé.

Velkým strašákem pro sušickou nemocnice je nová Klatovská nemocnice. „Mohl by nastat neodvratitelný odchod klientely do Klatovské nemocnice, která se bude snažit zlepšit svoji situaci. Tím by mohlo dojít k dalším finančním ztrátám, kterým bude třeba manažersky čelit,“ dodal Suchý.

Analýza se také věnovala otázce právní formy nemocnice do budoucna. Doporučeno bylo zachovat v rozmezí jednoho až třech let stávající stav. Změna však může nastat v případě vývoje situace v regionu, pokud by došlo ke ztrátám klientely.