„Investici přesahující 100 tisíc korun bylo možné provést díky úsporám při výstavbě nových prostor rehabilitace, která se vlivem úspěšného výběrového řízení pořídí za necelých 60 procent předpokládaného rozpočtu. Přístavbu rehabilitace i regulaci kotelny hradí ze svého rozpočtu zřizovatel nemocnice, a to  Plzeňský kraj," informoval ředitel nemocnice Martin Grolmus.

Důvodem pro výměnu stávající regulace bylo její stáří. Instalována byla s výstavbou kotelny před 18 lety a vzhledem k zastaralé „relátkové" technologii již na ni nebylo ani možné sehnat náhradní díly. V provozuschopném stavu proto byla posledních několik let udržována s vypětím všech sil. Regulaci museli navíc manuálně ovládat technici.

„Vzhledem k současným cenám energií je dobře, že se podařilo regulaci plynové kotelny pořídit ještě před topnou sezonou. Pomůže nám uspořit další provozní prostředky díky bezporuchovému a bezobslužnému provozu," říká Grolmus.