„Toto opatření bylo provedeno kvůli redukci lůžek akutní péče. Proto bylo zrušeno 20 lůžek na očním a dále jsme museli zrušit 20 lůžek na gynekologickém oddělení a o dalších 30 jich bude méně v dokončované nové nemocnici. Tam budou přestěhována všechna lůžková oddělení kromě plicního a psychiatrického. V případě nutné následné péče pro pacienty očního oddělení bylo pět lůžek vyčleněno na chirurgickém oddělení,“ informoval ředitel Klatovské nemocnice František Lešundák. Klatovská nemocnice také dostala příslib ke zřízení 20 lůžek dlouhodobé následné péče k 1. říjnu.