„První zmínka souvisí se založením Břevnovského benediktinského kláštera v Praze a darovací listinou, kterou měl tehdejší český kníže Boleslav II. Pobožný darovat tomuto klášteru hmotné statky. Na přelomu 10. a 11. století se totiž mnohá území v Pošumaví stala majetkem přemyslovských knížat, ta pak touto půdou obdarovávala i nově vznikající kláštery. Existuje dokonce názor, že právě darování zdejších pozemků Břevnovskému klášteru, osazenému původně německými mnichy z Bavorska, může za to, že se jimi založené vsi začalo později říkat Němčice,“ uvedl starosta Předslavi Miloslav Kreuzer.

Vlastimil Kaiser u Okresního soudu Klatovy.
Prodejem drog si vydělával na jídlo a nájem, hrozí mu 10 let vězení

Oslava se uskutečnila za hojné účasti návštěvníků před němčickou poutí. Tamní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, kdy v liturgickém kalendáři tento svátek připadá na 15. srpna. O zahájení na prostranství nedaleko hasičské zbrojnice se postaral Luboš Šilhavý, který přivítal přítomné a seznámil je s programem oslav. Poté se ujal slova starosta obce, který přítomné pozdravil jménem vedení obce a poděkoval organizátorům slavnosti, zejména sboru němčických dobrovolných hasičů, za přípravu a provedení akce. Následovalo stručné seznámení s historií Němčic v podání Václava Zíky. „Průvodem se návštěvníci přesunuli do kostela, kde předsedkyně Spolku na záchranu varhan Petra Pavlíková informovala přítomné o postupu prací při záchraně vzácného nástroje. Farář Pavel Vrbenský poděkoval za spolupráci a finanční podporu při opravě kostela a přednesl modlitbu. Během odpoledne měli občané a návštěvníci možnost individuální prohlídky dochované vstupní obranné věže místní středověké tvrze, která stojí na soukromém pozemku, a prostor bývalé školy. V ní organizátoři akce připravili jednu třídu vybavenou dochovanými lavicemi a dalšími dobovými předměty,“ sdělil starosta.

Odpoledne zahrála k poslechu i tanci hudební skupina Asfalt. Zdařilá oslava byla zakončena vodní, hudební a světelnou show, která rozzářila noční oblohu.

Zdroj: se svolením starosty Miloslava Kreuzera