Naši komunální politici nezklamali, když jsem jim položil otázku, jaký je jejich měsíční plat. Málem se někteří z nich dokonce rozčilovali, jiní mě odkazovali na zákon 37/2003 s tím, že výše jejich platu není tajemstvím, ale ať si tuto částku sám spočítám podle vládních tabulek. Já jsem ale občan a nechci si počítat podle žádných tabulek, kolik si můj starosta nebo místostarosta měsíčně vydělají. Vykonávají jednou veřejnou funkci, do které byli zvoleni občany této země, a jsou placeni ze státních peněz, tedy i našich peněz. Proto si myslím, že máme právo znát tyto částky, a politici, kteří je tají, nebo od jejich prozrazení uhýbají, ve mne vzbuzují nedůvěru. Dokonce bych je mohl podezřívat z toho, že s námi, voliči, nehrají fér hru, že před námi něco skrývají. Překvapili mě ale starostové Klatov, Bezděkova, Sušice či Chanovic, kterými otázka směřující na výši jejich platu byla okamžitě zodpovězena. Klobouk dolů, pánové. Mně se tedy na jazyk rychle dere jedno skromné, možná nereálné přáníčko: Jen víc takto otevřených starostů na našich radnicích.