Vzhledem k tomu, že byly změněny některé jízdní řády vlakových spojů, byly upraveny časy i u několika spojů MHD. Rozdíly u všech sedmi spojů jsou řádově minutové.

„Každý spoj má svůj tzv. „párový“ spoj, který odváží cestující zpět. Úpravy proto mohou být provedeny pouze za předpokladu dodržení časového rámce nutného pro přejetí dané trasy. Z toho důvodu není možné, aby autobus čekal na nějaký opožděný vlak. Zároveň je nutné si uvědomit, že nelze „napojit“ všechny vlakové spoje přijíždějící a odjíždějící do Plzně, Horažďovic a Domažlic,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

MHD STOJÍ MILIONY

Autobusové linky zůstávají stejné, takže i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 ve stejných trasách.

Lidé často požadují větší zabezpečení obslužnosti zastávek Plzeňská, u nemocnice a Plánická, u kruhového objezdu. „V těchto případech je nutné si ale uvědomit, že každý nový spoj zajíždějící do těchto zastávek vyžaduje prodloužení ujetých kilometrů a tím pádem další finanční prostředky. Do zastávky Plzeňská, u nemocnice zajíždí celkem 13 spojů MHD, do zastávky Plánická, u kruhového objezdu zajíždí celkem 10 spojů na lince č. 2. Pro rok 2019 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 4,2 miliony korun. Navíc požaduje Plzeňský kraj po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši 780 080 Kč,“ sdělil Kocfelda.

Ceny jízdného se ale nezmění, zůstávají stejné, čili 8,-Kč pro dospělé, 4,-Kč poloviční, senioři nad 70 let a děti do 6 let zdarma, stejně jako držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Město drží tyto ceny už od roku 2006.
Platnost nových jízdních řádů MHD je do 14. 12. 2019.