V Klatovech se vedení města rozhodlo, že pro rok 2023 nebudou muset Klatované platit poplatky za odpady, což je 450 Kč za osobu. „Chceme tímto obyvatelům ulevit v této náročné době,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Podobně smýšlí také v Sušici, kde jsou ale ještě dále. „Shodli jsme se na tom, že odpustíme lidem v městských bytech jeden měsíční nájem, pravděpodobně půjde o nájem za měsíc leden. Odpustíme rovněž poplatky za odpady. Jde o kroky, které by měly odlehčit domácnostem v této složité nelehké době,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl.

Poukázky na léky

Pomoci svým obyvatelům chtějí také v Železné Rudě, kde k některým krokům přistupovali již v uplynulých letech. „Pro nás jsou nejdůležitější místní občané, proto pro ně zůstane poplatek za odpad ve výši 200 Kč, což bude kompenzováno darem, zatímco pro nerezidenty bude buď 1000 Kč nebo 1200 Kč, to budeme řešit na prosincovém zastupitelstvu. Navíc naši senioři získají poukaz do lékárny, podle věku buď na 600, nebo 1000 Kč, přispíváme jim i na pedikúru,“ sdělil starosta Železné Rudy Filip Smola s tím, že zároveň tamní občané mají nárok na zlevněnou parkovací kartu. „Během příštího roku zavedeme kartu místního, která sjednotí a ještě rozšíří další výhody pro místní občany. Cílem je, aby třeba místní děti lyžovaly za nižší ceny,“ dodal Smola.

Ani v Nýrsku nezapomínají na své obyvatele a chtějí jim finančně ulevit, aby lépe zvládli krizi. Letos nepromítli do cen tepla výrazné navýšení cen uhlí a jeho dopravy. „Téměř 18 % inflaci jsme dokázali eliminovat snížením odváděného nájmu firmou Nýrská teplárna. Pro náš rozpočet to představuje zátěž téměř 800 tisíc Kč. Pro příští rok počítáme s nárůstem ceny o zhruba 16 % a v případě ještě vyšší inflace jsme připraveni použít stejný model snížení nájmu. Kromě toho město vyčlení cca pět milionů korun na pomoc našim občanům. V rámci této pomoci město poskytne výraznou slevu na poplatek za likvidaci odpadů. Na úkor snížení nájmu, odváděného provozovateli vodovodní infrastruktury, bude zdražení vodného a stočného mírnější, do 10 %,“ vyjmenoval tamní starosta Miloslav Rubáš.