„Myslivosti se věnuji od roku 1965, ale již řadu let před mojí plnoletostí jsem chodil s otcem do lesa a na různé hony na drobnou zvěř. Byl jsem k myslivosti prostě od dětství veden a zůstalo mi to až do dnešních dnů,“ vzpomíná na své začátky v mysliveckém sdružení Dlažov jeho dlouholetý hospodář Petr Toman.

Myslivecké sdružení v Dlažově má v současné době 25 členů. „Členská základna nepatří k nejmladším. Věkově se pohybuje kolem 60 let. Mladé lidi, alespoň u nás, myslivost moc neláká. Je to drahý koníček a hlavně, myslivost není jen o lovu a střelbě. Je také o brigádách a zakrmování zvěře,“ říká Toman. Právo myslivosti tato organizace vykonává na honitbě, která má 1683 hektarů. „Naše honitba je složena především z polí. Lesů máme jen 183 hektarů, což je hodně málo,“ pokračuje Toman.

Nejvíce zvěře nastříleli dlažovští myslivci na konci šedesátých a v první polovině sedmdesátých let dvacátého století. „Pak se začaly projevovat změny v zemědělství a počty střelené zvěře začaly rapidně klesat. Jeden čas jsme dokonce měli i vlastní bažantnici, kde jsme odchovávali bažanty. I od toho jsme časem ustoupili. Dnes máme slušné stavy černé zvěře a srnčího. Jen za loňský rok bylo u nás střeleno 48 divokých prasat, což jsou naše rekordy,“ pokračuje zkušený nimrod. Myslivci mají i svůj myslivecký areál se střelnicí, kterého hojně využívají.

„Pravidelně organizujeme střelecké závody, dokonce střelecký areál je pronajímán pro různé soukromé akce a podobně. Je to jeden z příjmů naší organizace,“ pokračuje bývalý hospodář.

Myslivost je prý krásný a ušlechtilý koníček. Má své rituály a tradice, které se snaží myslivci během honů dodržovat.

„Pořádáme také tradiční myslivecký ples. Ten se každoročně snažíme obohatit o bohatou zvěřinovou tombolu. Máme velikou radost z toho, když se ples vydaří a lidé jsou spokojeni,“ dodal Toman.

V myslivecké kronice se o založení organizace píše: „Myslivecké sdružení bylo v Dlažově založeno 14. února 1948, kdy byla svolána ustavující schůze zájemců o myslivost z Dlažova, Bukové, Miletic a Soustova. Iniciativa k založení této organizace vzešla od občanů Josefa Čiháka a Petra Kociána. Zájem o vstup do myslivecké organizace byl zpočátku značný.“