Z celkových 2188 kandidátů je jich 320, což činí zhruba 14,63 %. Je to větší část než v Plzeňském kraji (13,22 %) i než v celé ČR (13,39 %).

Druhou nejpočetnější skupinou mezi kandidáty jsou důchodci. Na Klatovsku jich kandiduje 193, což je 11,88 %. Ve srovnání s celým Plzeňským krajem je u důchodců procento podobné (11,76 %), je to ovšem výrazně více v porovnání s celou ČR, kde je mezi kandidáty pouze 9,85 % důchodců.

V pořadí třetí nejpočetnější profesní skupinou mezi kandidáty na Klatovsku jsou učitelé, kterých kandiduje 111 (5,07 %), což je pouze o desetinu procenta méně než v celém Plzeňském kraji a o 0,78 % méně než v celé republice.

Pouze o tři méně než učitelů kandiduje na Klatovsku techniků (4,94 %), opět je to o něco méně než v Plzeňském kraji i v celé ČR (5,13 % resp. 5,07 %).

Na pátém a šestém místě, pokud jde o procentuální zastoupení mezi kandidáty v regionu, jsou dělníci (88; 4,02 %) a řidiči (83; 3,79 %).

Poměrně hodně ve srovnání s některými dalšími okresy Plzeňského kraje kandiduje na Klatovsku studentů, celkem 41 (1,87 %). Je to o 0,23 % více než v celém Plzeňském kraji a dokonce o 1,05 % více než na sousedním Domažlicku, kde je mezi kandidáty studentů pouze patnáct.

Mezi kandidáty na Klatovsku je i čtrnáct profesionálních hasičů (0,64 %). Žádný z nich ale nekandiduje ve Velkém Boru, kde mají všechny tři kandidátky „hasičské“ – Hasiči Velký Bor, Hasiči Jetenovice a SDH Slivonice.