Je Sušice bezpečné město? Kdo a jak se o bezpečnost ve městě stará? Co je největším problémem v Sušici? Odpovědi na tyto otázky byly cílem diskuze, která se konala na Gymnáziu Sušice ve Smetanově sále v úterý 15. února.

„Chtěl bych zhodnotit situaci ve městě a říci, že Sušice je městem bezpečným. Hlavním problémem Sušice se stala násilná trestná činnost. Šlo vesměs o loupežná přepadení starších občanů nebo heren. Nejzávažnější bylo napadení městského strážníka, které se řešilo jako pokus o vraždu,“ popsal bezpečnostní situaci v Sušici zástupce okresního policejního šéfa Antonín Šmíd.

„V roce 2010 byl zaznamenán nárůst trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti, která se dostala na úroveň let 2006 až 2008. Další byl v oblasti hospodářské kriminality, kde bylo o 31 trestných činů více než v předchozím období. V loňském roce jsme objasnili téměř 54% případů. Přestupkovch řízení evidujeme 1281, nárůst je způsoben přestupky v bezpečnosti silničního provozu. Díky kontrolám se bezpečnost silničního provozu výrazně zlepšila. Nejvíce nás z mého pohledu trápí herny,“ informoval vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Sušici Pavel Uxa.

„V roce 2010 jsme měli 14 strážníků, což není dostatek, aby jsme měli pravidelné hlídky ve městě. Proto se někdy stane, že v nočních hodinách hlídky ve městě nejsou. Pokud někdo zavolá a městská policie hlídku nemá, tak žádáme Policii ČR. Od roku 2009 jsme se zaměřili spíše na markety, dětská hřiště, kde se více pohybují méně přizpůsobiví občané a byly na ně podávány stížnosti od občanů,“ sdělil velitel městské policie Libor Potužník.

„V loňském roce jsme dělali i fyzická opatření, kdy zasahovali i kolegové z policie a naši pracovníci. Ze zpráv, které jsem pak dostával, musím říci, že Sušice je poměrně dost klidné město,“ zhodnotil vedoucí oddělení obecné kriminality v Klatovech Pavel Zoubek.

Občany Sušice zajímá drogová problematika. „Děti zkouší drogy, protože na ně dospělí nemají čas. Chtějí být někde v partě, nechtějí být odstrčené, nechtějí být nějakým způsobem diskriminované. Mají špatné výsledky, tak chtějí vynikat jiným způsobem a unikají tím ze skutečného života. Proto děti začínají doma krást peníze, brát doma věci, pak už jim to ale nestačí a začnou krást jinde a tím dochází k další trestné činnosti,“ vysvětlila policejní mluvčí Dana Ladmanová.

DISKUZE S OBČANY

„Dostala jsem informaci, že v roce 2009 bylo z výherních automatů vybráno 47 000 000 korun. V Sušici je jich zhruba 50, přibližně stejný počet je i videoterminálů. Takže je tady ročně naházeno do automatů zhruba 100 000 000 korun. Podávala jsem návrh, aby byla provedena regulace hracích automatů. Byla jsem ráda, že tato reakce bylo podpořena Policií ČR, a že se vedení města odhodlalo touto problematikou zabývat, a že vznikne nějaká vyhláška,“ sdělila zastupitelka Milena Stárková.

Vybrali jsme několik otázek, na které se ptali občané Sušice.

Jak se zabýváte problematikou herních automatů?

„Víme, že v našem městě je hraní na automatech hodně rozšířené. Budeme o této tematice mluvit na setkání zastupitelů. Chtěli bychom regulovat v co nejvyšší míře. Bohužel jsou zde automaty, které povoluje město a ty ostatní povoluje ministerstvo financí,“ odpověděl starosta Petr Mottl.

Je možné nepovolit noční provoz heren?

Ano, lze je i časově regulovat. Přemýšlíme o zakázání spíše v dopoledních a částečně odpoledních hodinách, kdy chodí děti do škol, například do 17 hodin,“ řekl Mottl.

Ochrání mě někdo, když nahlásím feťáky, kteří bydlí ve stejném domě?

„Situaci je třeba vyhodnotit, je to pokaždé jinak. Ale existuje institut ochrany a už byl i využit,“ odpověděl Zoubek.

Sušice je na třetím místě z devatenácti měst stejné velikosti ve výdajích na hrubé mzdy pro městskou policii a mezi třemi městy, které dávají nejvíce odměn městské policii. Jak často chodí do služby velitel městské policie? (otázku položila Stárková)

„Chodím od pondělí do pátku na osmihodinové směny, kdy jsem v kanceláři a jednou až dvakrát do měsíce jsem ve službě na dvanáct hodin,“ odpověděl Potužník.

Jak pracuje městská policie?

„Myslím si, že dělají maximum. Pokud je nějaký problém, tak se vyřeší. Strážníci jsou častěji vidět ve městě, chodí na hlídky a mají pochůzkovou službu,“ zhodnotil Mottl.

Co plánujete pro zlepšení bezpečnosti ve městě?

„Plánujeme rozšíření kamerového systému a regulaci heren, aby byly na co nejméně místech,“ odpověděl Mottl.