Dva průtahy

Velkou a hojně diskutovanou investicí byla rekonstrukce Domažlické ulice v Klatovech, která změnila svůj vzhled, ale především byly na křižovatce osazeny semafory. Ty jsou trnem v oku mnohých řidičů a dalo by se říci, že dle diskuzí na sociálních sítích mohou za každou kolonu aut ve městě. Bohužel se kromě semaforů Domažlická ulice zapsala i jedním fiaskem. Krátce pro jejím zprovoznění, po prvním dešti, asfalt v místě pod viaduktem výrazně popraskal a bylo nutné silnici opravovat.

Rekonstrukcí, která byla rovněž v minulém roce dokončena, je průtah Štěpánovicemi, kde bylo nejvýraznější proměnou vybudování můstků na začátku a na konci obce z důvodů zpomalení provozu. Obnovy a úpravy se ale dočkal celý průjezd obcí včetně návsi. Obě investice byly provedeny pro zvýšení bezpečnosti.

Obchvat Klatov

Největší investiční akcí, která se vloni naplno rozjela v Klatovech, byla výstavba obchvatu. Přípravné práce byly zahájeny v říjnu 2021, ale naplno se začalo stavět loni. Pokračovalo se zemními pracemi a kromě jiného byly zahájeny práce na všech mostních objektech. „V roce 2022 se také výrazně pokročilo s provedením přeložek inženýrských sítí, především přeložek plynovodů, sdělovacích kabelů, vodovodů a úpravě meliorací,“ uvedla investiční referentka ŘSD, Správy Plzeň Martina Kozlíková.

Obecní úřad Dlažov.
Dlažov čekají v březnu nové volby do zastupitelstva obce, opozice se vzbouřila

V roce 2023 budou pokračovat práce na hlavní trase, na mostních objektech a budou zahájeny stavební práce na plánovaných okružních křižovatkách. Stejně tak se začne s úpravami silnic II. a III. třídy a místních komunikací, pracemi na cyklostezkách a úpravě silnice I/22 na Horažďovice, při jejíž realizaci bude provoz veden po provizorní komunikaci, která bude po dokončení v roce 2024 odstraněna.

Sportovní hala

Velká investice bude pokračovat také v Sušici, a to výstavba nové sportovní haly, která sice začala již vloni, ale dlouho netrvala. Společnost, která vyhrála výběrové řízení na stavbu, nebyla schopna dodržet termíny, krátce po zahájení tak byla stavba zastavena. Důvody byly od nedostatku pracovníků, přes nedostatek materiálu až po stále se zvyšující ceny všeho, čili nebyla firma schopna udržet vysoutěženou cenu. „Dohodli jsme se se stávajícím zhotovitelem, že ukončíme smluvní vztah, protože termíny kvůli všem prodlením nejsou schopni dodržet a začátkem roku vypíšeme nové výběrové řízení na zhotovitele,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl.

Hřiště

Do sportu investovali také v Klatovech, kde v loňském roce vybudovali nové pumtrackové, boulderové a dopravní hřiště. Takže děti a mládež nemá o sportovní vyžití ve městě nouzi a má pestrou nabídku, kam se vydat. Navíc většina hřišť je u cyklostezek, takže je možné návštěvu hřišť spojit i s cyklistikou.

Převoz Františka Havlíka do domova pro seniory do Janovic nad Úhlavou. Doprovodily ho Dana Jílková, Blanka Bočková i její dcera.
Slíbil seniorovi pomoc, místo toho ho obral o veškeré peníze a málem i o dům