Myslív byl pravděpodobně založen za budování nepomuckého kláštera cisterciánským řádem mnichů z Ebrachu. V roce 1144 daroval tomuto řádu král Vladislav II. území lesů a močálů o rozloze 42 000 hektarů od Zdemyslic po Zdebořice.

Kostel

Nejstarší stavbou v Myslívě je kostel, založený již v polovině 12. století. Za nejstarší část svatyně se původně udávalo gotické kněžiště (presbiterium), ale při pozdějších opravách v roce 1963 byly pod omítkou objeveny románské oblouky ve stěnách chrámové lodě. Na jižní straně byl odkryt kamenný portál a na základě toho bylo rozhodnuto, že původní stavbou byla právě chrámová loď.

Usuzuje se také, že po zkáze nepomuckého kláštera se do svatyně uchýlili i někteří mniši a chrámová loď s vysoko umístěnými malými okny sloužila jako tvrz.

Ještě v 16. století je Myslív psán jako „Myslevo“. Jméno je odvozeno od osobního Myslej nebo Myslev, což v přeneseném slova smyslu znamená mysli a střež!

Škola

Pokud se týká vzniku školy, soudí se, že vznikla, když byla postavena fara. Údaje se ale různí, jeden udává rok 1388 a druhý 1646. Podle školní pamětní knihy z roku 1792 byla jednotřídka malá dřevěná chalupa v dnešním parku nad pomníkem padlým na hořejší návsi.

Chatrná chaloupka vyhořela asi v roce 1730. Budova „staré školy“ (dnešní obecní úřad) byla postavena v roce 1810. O 70 let později, v roce 1880 se postavila „nová škola“, nástavba byla přistavěna v roce 1960.

Základní škola byla pro nedostatek žáků zrušena v roce 1999.

Významnými památkami Myslívska jsou také kapličky v Milčicích a Loužné.

Loužná

Kaplička v Loužné byla postavena v roce 1920. Je zasvěcena Panně Marii Královně a pouť se zde slaví první neděli po 24. srpnu. Stojí na pěkném místě uprostřed obce. Má obdélníkový tvar, střecha je pokrytá taškami. Zvony jsou na elektrický pohon. V 70. letech byla provedena větší oprava vnitřku kapličky a byla omítnuta zvenku. Před kapličkou stojí pomník padlým vojákům z I. a II. světové války.

Milčice

Kaplička v Milčicích byla postavena v roce 1893 v místě, kde stojí kříž od roku 1861. Má tvar šestihranu. Je zasvěcena sv. Josefu a pouť slaví občané Milčic vždy první sobotu po Velikonocích.

Z vyprávění pamětníků je mi známo, že než byla postavena kaplička, vyzvánělo se na zvonek umístěný na veliké lípě poblíž místa nynější kapličky.
Na začátku 1. sv. války ukryli občané Milčic zvon do studny, aby ho uchránili před zničením. Na začátku 2. světové války se jim to už nepodařilo a zvon byl odvezen.

Po skončení války se složili členové Svazu české mládeže a zakoupili zvon nový, který dosud na kapličce vyzvání.

zdroj: OÚ Myslív