S klatovským okresním státním zastupitelstvím (dříve prokuraturou) je Jiřina Vítovcová spjatá bezmála půl století, z toho tři desetiletí je tam šéfovou. Deník si s ní povídal nejen o věcech smutných i radostných, které za tu dobu prožila, ale i třeba o tom, jak moc je podle ní nespravedlivé, že musí ve funkci ke konci roku skončit jen kvůli datu narození, oslavila totiž už sedmdesátku.

Letos musíte skončit ve funkci okresní státní zástupkyně, ač byste sama ráda pokračovala a i všichni, s nimiž jsem o tom hovořil, jsou přesvědčeni, že jste zcela způsobilá pokračovat. Přitom i po 70 můžete být prezidentem, poslancem, ředitelem významné firmy atd. Přijde vám to nespravedlivé?

Přijde mi to zjevně diskriminační. Ve výčtu funkcí, které jste uvedl, chybí např. i soudci Ústavního soudu, kde předsedovi bude již 80 let, v praxi vidíme i řadu lékařů, kteří bez problémů pracují i po dovršení 70 let. Přitom se stále hovoří o tom, že věk dožití se prodlužuje a slyším-li ministra Jurečku, jak hovoří o nutnosti zapojování seniorů do pracovního procesu i po dovršení důchodového věku, pak mi to jen zvyšuje krevní tlak. V nedávné době odmítl Ústavní soud stížnost soudce týkající se neústavnosti ustanovení o zániku funkce soudce (totéž je i u státního zástupce a notáře), v roce, kdy dovrší 70 let. Jednotlivec se bohužel zásahu Ústavního soudu nemůže dovolat, pokud je toto stanoveno zákonem, a zákonodárcům je to zjevně jedno. Domnívám se, že nelze paušálně takovou hranici pro schopnost výkonu funkce stanovit. Něco jiného to je u bezpečnostních sborů, kde se předpokládá i určitá fyzická kondice, ale my pracujeme hlavou a nepředpokládá se u nás, že bychom např. pronásledovali pachatele nebo proti němu zasahovali. Mělo by po dovršení určitého věku být povinné absolvovat nějaké zdravotní přezkoušení o schopnosti výkonu funkce, ev. umožnit pracovat dál na pozici např. asistentů, kteří se ovšem na okresech nevyskytují, ti jsou zpravidla jen na Nejvyšším státním zastupitelství. Jinak věk je jen číslo, znám 40leté starce a naopak 70leté mladíky, eufemisticky řečeno. Přitom, pokud by někdo argumentoval tím, že je třeba uvolnit místo mladým, pak nevidím, že by byl nějaký přetlak zájemců o práci na státním zastupitelství. V nedávné době bylo konáno výběrové řízení na místo státního zástupce do Klatov a přihlásili se pouze dva uchazeči.

Splouvání Otavy v Sušici s Lubomírem Brabcem.
Lubomír Brabec s dalšími vodáky dodrželi tradici a sjížděli Otavu v Sušici

Kdy jste ještě coby prokurátorka v Klatovech začínala a jak dlouho jste okresní šéfkou?

Na okresní prokuraturu v Klatovech jsem jako právní čekatelka nastoupila 1. 8. 1975, prokurátorkou jsem byla jmenována 1. 10. 1976. Pracovala jsem na úseku hospodářské kriminality, posléze netrestním úseku a po roce 1990 jsem zpracovávala agendu soudních rehabilitací. Okresní prokurátorkou jsem byla jmenována 1. 8. 1991 a po transformaci prokuratury na státní zastupitelství v roce 1994 jsem byla jmenována okresní státní zástupkyní.

Jak moc se za tu dobu proměnila vaše práce? Co bylo např. klíčové v době vašich začátků a co dnes?

Do roku 1989 byl výkřikem techniky fax, jinak se pořád používaly mechanické psací stroje, což mělo svou výhodu jen v tom, že se mohlo pracovat i v době výpadku elektrického proudu, meziměstské telefonní hovory byly ještě spojovány poštovní spojovatelkou, pokrokem pak byla automatická volba např. Sušice a postupně dalších. Až po roce 1990 docházelo postupně k zavádění počítačů, přechodně se evidence věcí vedla písemně i elektronicky, což bylo pro administrativní pracovnice náročné. Nyní si již nedovedeme představit práci bez výpočetní techniky, a to evidenci věcí, zpracovávání rozhodnutí a rovněž i vyhledávání právních předpisů i judikatury, což by nyní při mnohačetných novelizacích právních předpisů ani nebylo reálně možné.

Šumavský Poledník
Pohlédněte na Šumavu shora. Mezi svátky můžete navštívit vrchol Poledník

Dokážete odhadnout, kolik jste za celou dobu řešila trestných činů?

Těžko se to odhaduje, ale myslím, že by to bylo v řádu jednotek tisíců. Je nutno si uvědomit, že z celého nápadu trestných činů ty, které se dostanou před soud, jsou jen špičkou ledovce. Státní zástupce vykonává dozor nad činností policejních orgánů už před zahájením stíhání konkrétní osoby, tedy ve fázi prověřování podezření z trestného činu. Jsou to mnohdy velmi složité věci s mezinárodním prvkem, kde se zpracovávají žádosti o právní pomoc v cizích státech, prověřování trvá mnohdy dlouhou dobu a nakonec se nepodaří podezřelému prokázat trestnou činnost natolik, aby mohl být obviněn a eventuálně na něj podána u soudu obžaloba a věc je tak odložena. Nebo se sice prokáže, že jde o podezření z trestného činu, ale nepodaří se zjistit, kdo konkrétně čin spáchal a věc se musí odložit.

Jak se za dlouhou dobu všeho působení v okresním městě měnila trestná činnost? Co vás v průběhu let nejvíce zaměstnávalo?

Podíváme-li se na strukturu kriminality v době mých začátků a nyní, je pravdou, že technickým pokrokem se změnily způsoby páchání hospodářské nebo spíše řečeno majetkové kriminality, nyní jde převážně o kyberkriminalitu, tedy trestnou činnost páchanou prostřednictvím internetu, převážně internetové podvody. Člověk někdy až žasne nad naivitou a neopatrností poškozených, komu sdělí citlivé přístupové údaje ke svým účtům a pak jsou jim z nich odcizeny mnohdy i nemalé částky, přitom odhalit pachatele je velice obtížné. To vše se děje i přes neustále se opakující varování. Jinak pokud jde o ostatní kriminalitu, říkám s nadsázkou, že svět se tak mnoho v této oblasti nemění – lidé neustále jezdí pod vlivem omamných látek, tedy alkoholu nebo drog, řídí v zákazu činnosti, kradou a neplatí výživné. Tyto trestné činy po řadu let činí převažující kriminalitu. Pochopitelně třeba u krádeží se mění oblast zájmu zlodějů – jsou pryč doby, kdy se kradla ve větší míře autorádia, pak navigace, nyní jde o katalyzátory. Náš okres patřil vždy k těm klidnějším, takže násilná kriminalita, např. loupeže, byla v řádu jednotek případů. Objevilo se i několik málo případů šíření poplašné zprávy, kdy telefonicky bylo oznámeno umístění bomby v budově soudu. Rovněž drogová trestná činnost se rozšířila až po roce 1990. V poslední době ale začíná být problémem domácí násilí, kdy se vyskytlo několik případů dlouhodobého týrání osoby žijící ve společném obydlí. Obětí byly vždy ženy, obvykle šlo o manželky nebo partnerky pachatelů. Je zřejmé, že snad vlivem toho, že se o tomto problému víc mluví i v médiích, našly oběti odvahu týrání oznámit.

Marek Ztracený za varhany v kostele v Železné Rudě.
Marek Ztracený zahrál v kostele v Železné Rudě na varhany, podívejte se

Jaký jste za dobu svého působení na státním zastupitelství měla nejhezčí a jaký nejhorší zážitek? Jsou věci, které z paměti nevymažete?

Pracně vzpomínám na nejhezčí zážitek, ono při této práci moc radosti neužijete, a říkat nejhezčí zážitek, když se podařilo nějakého zvlášť rafinovaného pachatele usvědčit, to asi není ten radostný zážitek, který jste měl na mysli. A pokud jde o nejhorší, které z paměti nevymažu, tak to jsou především zážitky spojené se smrtí poškozených, např. v roce 1977 při oslavě MDŽ se vracel podnapilý muž z oslavy, řidič jej přehlédl, autem do něj narazil, přerazil tělo vejpůl a horní část prolétla předním sklem až na spícího spolujezdce na zadním sedadle. Nejhorší jsou záběry mrtvých dětí, např. pořád vidím oči holčičky sražené vlakem, když se svým kamarádem přebíhali trať. Nebo pohled na doslova ugrilovanou mrtvolu po požáru chatky či oběšené mnohdy mladé lidi, také není nejpříjemnější. Ale i na to si člověk musí zvyknout.

Osobně jste poznala řadu lidí, kteří stanuli před soudem. Tehdy prokurátor, dnes státní zástupce je pro ně většinou představitelem zla, neboť on jim navrhuje trest, často je chce poslat za mříže. Našli se ale přesto tací, kteří vám poděkovali? A třeba vás dodnes zdraví?

Řekla bych, že ze všech orgánů zabývajících se trestním řízením, je státní zástupce tou nejméně oblíbenou osobou. Pochopitelně jej nemají rádi ti, které nechává trestně stíhat, posílá je před soud a tam bojuje za jejich odsouzení. Ale mnohdy jej nemají rádi ani poškození, kteří si na něj stěžují, že věc nechal odložit, ačkoli dle jejich názoru jde evidentně o trestný čin, případně, že před soudem se spokojil dle jejich názoru s příliš mírným trestem, protože u mnohých převládá zásada oko za oko, zub za zub, takže by chtěli postihnout dlouholetým vězením např. řidiče, který způsobil smrtelnou dopravní nehodu, aniž by jel riskantně nebo pod vlivem alkoholu, tedy nedbalostní trestný čin, který se může stát každému, a nečiní přitom rozdíl např. od vraha, který úmyslně usmrtí jiného. Tedy obrazně řečeno, smrt za smrt. Takže si pak o státním zástupci myslí, že je hloupý, líný nebo i dokonce zkorumpovaný. No a nejsme oblíbení ani u politiků, protože mnohé z nich jsme již odstíhali a byli i odsouzeni, takže osobně cítím tendence omezit nezávislost státního zastupitelství na politických vlivech, o čemž svědčí i poslední návrh novelizace zákona o státním zastupitelství, kde by mohl být nejvyšší státní zástupce zase odvolán vládou zcela bez udání důvodů. Chápu, že ministr spravedlnosti musí mít nějaké pravomoci vůči nejvyššímu státnímu zástupci, ale jeho odvolání by mělo být z konkrétních důvodů a mělo by být přezkoumatelné např. Nejvyšším správním soudem.

Ptal jste se, jestli mi někdo poděkoval. Tak pokud jde o poškozené, v několika případech se to stalo, ale v jednom případě mi poděkoval i člověk odsouzený kdysi jako mladistvý, což ho podle jeho slov napravilo a nyní žije řádně.

Jistě se ale našli i ti, kteří vám dali svoje nesympatie výrazně najevo. Vím, že jeden případ, kdy vás neustále obtěžoval muž z Klatov telefonáty a dopisy, v nichž vás urážel a lživě osočoval, se dokonce dostal až před soud…

Výstava k natáčení Anděla Páně na Kašperku.
Hrad Kašperk otevře své brány, s pohádkou přijede i režisér Strach

Za celou dobu se našla řada stěžovatelů, kteří mě mnohdy nevybíravě osočovali z různých pochybení, člověk musí být trochu obrněný proti takovým invektivám, takže jsem to v podstatě neřešila nějakým podáním trestního oznámení nebo návrhu na projednání přestupku proti takovému občanu. Avšak v poslední době se vyskytl jeden stěžovatel, který mi nejen nadával výrazy, které byly značně vulgární, ale to bych neřešila - podle zásady čím víc se s něčím mažete, tím víc to páchne. Ale překročil již všechny meze tím, že mě osočil z podpory drogové trestné činnosti, nadržování mým kamarádíčkům v daňových deliktech a dalších jednání, které by z mé strany byly trestnými činy zneužití pravomoci, takže to jsem již řešit musela, protože se to dotýkalo i činnosti celého okresního státního zastupitelství. Mohu u tom mluvit, neboť v této věci nevystupuji jako státní zástupkyně s povinností mlčenlivosti, ale jako poškozená v trestním řízení, protože trestní řízení prováděly policejní orgány a státní zastupitelství mimo Klatovy. Jen si neodpustím poznámku, že jsem byla hluboce zklamaná tím, že pachateli odsouzenému okresním soudem k nepodmíněnému trestu (šlo totiž již o několikáté jeho odsouzení pro obdobné jednání) byl odvolacím krajským soudem trest změněn na obecně prospěšné práce, a to na základě osobní intervence představitele místní samosprávy, jež byla v plném znění v rozsudku citována. Věřím jen, že tak učinil na základě mylných informací, kterých se mu dostalo. Koneckonců budoucnost ukáže, zda tento trest bude dostatečný nebo zda se útoky budou opakovat, byť už proti jiné osobě než proti mně.

Kdo vás ve funkci nahradí?

Do funkce okresní státní zástupkyně byla již s účinností od 1. 1. 2023 jmenována státní zástupkyně zdejšího OSZ Petra Švecová.

Jaké máte plány na důchod? Bude z vás pracující důchodce nebo budete relaxovat? A bude se vám po současné práci hodně stýskat? Již bývalé kolegy budete jistě navštěvovat, ale přijdete se třeba někdy podívat k soudu?

Po současné práci se mi bude hodně stýskat, protože činila převážnou náplň mého života. Navíc přestat pracovat ze dne na den je pro mne strašná představa. Já vím, že pokud toto čte někdo mladší, tak si říká, jak rád by si to se mnou vyměnil. Ale pokud člověk nemá v pořádku pohybový aparát a nemůže tedy naplnit čas například turistikou, pak si nedovedu představit, čím vyplním čas. Ráda bych pracovala, ale Klatovy jsou malé město na pracovní příležitost, kde bych uplatnila své znalosti a zkušenosti. Snad, pokud bude schválena novela zákona o pedagogických pracovnících, bych mohla učit např. dějepis nebo předmět dříve nazývaný občanská výchova. Ale otázka je, zda bude ze strany ředitelů škol zájem. Pokud jde o bývalé spolupracovníky, nedělám si iluze, že bych je chodila do práce navštěvovat. Prostě už tam nebudu patřit, život půjde dál a zdržovat je od práce nechci. A podívat se k soudu, to asi také ne. Buď se mi podaří ještě někde pracovat a pokud ne, pak nebudu chodit na místa, kde jsem strávila tolik let a teď si budu připadat už jen jako nepotřebný inventář. Snažím se ale mobilizovat špetku optimismu a věřit, že se mi podaří být ještě někde jinde užitečná.