„Bohužel nám vládní opatření neumožňují činnost. Do běžného režimu se budeme moci vrátit až od stupně 2. Setkávání s dětmi a naše pedagogická práce nám však velmi chybí. Protože je osobní kontakt v nedohlednu, chceme být dětem blíž alespoň prostřednictvím her. Všechny jsou připraveny pro vycházky na čerstvém vzduchu, bez sezení u počítače,“ uvedla ředitelka DDM Klatovy Michaela Dryjová.

Nachystali hru Pojďte ven s DéDéeM! Hra potrvá čtyři týdny. Cílem hry je postupně získat čtyři indicie, každý týden jednu, pomocí nich hráči na závěr vyluští tajenku. Navštíví postupně klatovské parky, ve kterých budou rozmístěné úkoly. Pokud je hráči splní, získají písmenka do tajenky s indicií. Úkoly budou různého typu, některé přímo na očích, jiné schované. „Pro zdárné splnění úkolů bude zapotřebí hrací list, který si každý hráč stáhne z našich stránek, kde se také nacházejí podrobná pravidla hry. Rovněž budou potřeba psací potřeby a mobil s aplikací pro čtení QR kódů. Podrobné informace k úkolům se objeví vždy v neděli večer na našem facebooku. Každé kolo probíhá pokaždé od pondělí do pátku,“ sdělila ředitelka.

Úkoly je možné plnit kdykoliv během celého týdne. Jednotlivé týdny se uzavírají v pátek v 16 hodin. Po ukončení hry přinesou hráči v určený čas vyplněné hrací listy do DDM, kde získají malou odměnu.

Další hra se chystá na Velikonoce.

Zároveň DDM prosí, aby lidé neničili indicie, kterou budou různě po městě rozmístěné.