„V tělocvičně je nejvíc patrná vlhkost celého objektu, místy opadává omítka,“ přiznává starosta Bezděkova Josef Červený.

Na zastupitele obce apelovala na jejich posledním zasedání i ředitelka Základní a mateřské školy v Bezděkově Marcela Hezoučká.

„Škola by potřebovala stavební úpravy, hlavně tělocvična, která je v žalostném stavu,“ uvedla Hezoučká.

Podle starosty obce budou zastupitelé se zmíněnou investiční akcí počítat při sestavování rozpočtu obce na příští rok. „Zatím je všechno ale ve stadiu úvah. Budeme muset požádat odborníka ze stavebnictví, zda by odhadl náklady, teprve pak bychom rozhodli zda ano, či ne,“ upřesnil Červený. Investice by v tomto případě zřejmě nebyly malé, proto by obec musela požádat o státní dotaci nebo o finance z některého z programů Evropské unie.

Bezděkovští školáci zatím využívají k hodinám tělocviku budovu tamní školy. Prostory ale nelze nikomu jinému pronajmout. Proto ostatní cvičenci z řad dětí i dospělých chodí cvičit do budovy mateřské školy. Ta je obsazena v horním patře jednou třídou školky, spodní patro je volné.

Škola i školka jsou prioritou i v řadě jiných obcí na Klatovsku. Do oprav objektu vložili v letošním roce nemalé finanční prostředky také v Chanovicích. „Na budově obecné školy se opravovala střecha, podobně tomu bylo i na budově školy druhého stupně, která sídlí v objektu bývalého zámku. Tam byla dokončena rozsáhlá oprava střešního pláště,“ uvedl starosta Chanovic Petr Klásek. Akce si vyžádala finanční prostředky ve výši 250 tisíc korun, polovinu z nákladů uhradilo z poskytnuté dotace ministerstvo kultury. Chanovičtí opravovali také v mateřské škole. Nákladem 450 tisíc korun zrekonstruovali sociální zařízení, obnovili nátěry, podlahy a vybavení kuchyně. Polovinu zaplatil Plzeňský kraj.