„Už jsme si zvykli na to, že máme otevřeno celoročně a že i v zimních měsících přicházejí lidé, kteří chtějí nejen pohlédnout do tváří svých mumifikovaných předchůdců ze 17. a 18. století, ale že se chtějí poučit o době baroka, o jezuitech i o Klatovech," řekl místostarosta Václav Chroust.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník„Nedobrovolnou „odstávku“ využívají katakomby k obnově a rozšíření expozice. Nově budou součástí prohlídek i krypty směrem k Divadelní ulici. Své místo v nich najdou nejen nové exponáty. Nově jsme připojili tři krátká videa, v nichž se představí tři historické osobnosti spojené s klatovskými jezuity. Při úpravách v jedné z krypt jsme objevili ostatky člověka, zřejmě jezuity, přizpůsobili jsme tedy úpravy krypty tak, aby tu mohl zůstat,“ uvedl Chroust.

Dlouhodobým cílem sdružení Klatovské katakomby je propagovat a podporovat také kulturní, historický a duchovní odkaz doby, ve které katakomby vznikly. „Chceme, aby lidé v naší expozici a v programech, které připravujeme a podporujeme, nahlédli do doby, kdy žili lidé, kteří tu v katakombách leží. Navzdory válkám, moru, neštovicím, což byly metly tehdejšího světa, ti lidé nezapomínali žít. A tak vzniklo mnoho krásné architektury, soch, obrazů, dodnes hrané hudby, proměnila se krajina naší země. Baroko není zdaleka mrtvé, jak se mnozí domnívali. I proto postupně dochází k obnově expozice, i proto se každoročně koná program Barokní jezuitské Klatovy, jehož součástí je i historická konference. Formou přednášek se veřejnost seznamuje s různými aspekty vývoje barokních Klatov, s činností řádu v našem kraji. Například gymnázium, které jezuité v Klatovech založili již v roce 1636, navštěvovalo na počátku 18. století více než 300 studentů. Patřilo k největším gymnáziím své doby v naší zemi. Lidé si často myslí, že jezuité gymnázium provozovali, aby získali budoucí kněze, jezuity. Opak je pravdou, jen 2% studentů gymnázia se vydávalo na církevní dráhu," sdělil Chroust.

Oblíbeným programem, který katakomby také podporují a podílejí se na jeho organizaci je Barokní svatojánská noc. Hlavním organizátorem je město Klatovy. „Věříme, že se i letos o posledním červnovém pátku budeme moci opět na jeden večer „ponořit do barokních Klatov“ a zažít atmosféru barokní slavnosti,“ přála si vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Alena Kunešová.

Barokní svatojánská noc má připomenout, že se lidé v baroku uměli radovat, milovali krásu, tančili, zpívali, měli rádi dobré jídlo i pití. Barokní svatojánská noc tradičně vrcholí barokním ohňostrojem a je vlastně pozvánkou do katakomb na prázdninové měsíce.

A kolik že lidí do katakomb ročně zavítá? V roce 2020 bylo návštěvníků více než 37 tisíc, což je méně než v roce předchozím, kdy jich katakomby zhlédlo 48 tisíc. Rok 2020 byl však ovlivněn pandemií koronaviru. Citelný byl zejména úbytek zahraničních turistů, přesto však byly červenec a srpen rekordními měsíci, v obou přišlo do katakomb více než 12 tisíc lidí.