Nový ředitel Národního parku Šumava (NPŠ) Jan Stráský dosáhl prvního vítězství, když v pondělí Rada NPŠ schválila nový návštěvní řád parku. Na druhou stranu ale Stráskému vyhlásili otevřenou válku vědci, neboť čtrnáct ze šestnácti členů vědecké sekce Rady NPŠ rezignovalo. Důvodem je, že podle svého názoru ztratí vliv na projednávání důležitých záležitostí. Na dění ihned reagovali ekologové, kteří Stráského opět tvrdě zkritizovali a žádají ministra životního prostředí o okamžitou nápravu.

Méně lodí

Nový návštěvní řád by měl platit od května dva roky, už nyní se ale začalo pracovat na jeho změně. Nejzásadnější novinkou je změna režimu splouvání Vltavy v úseku od Soumarského mostu k mostu u Pěkné. Proplout bude moci mnohem méně lodí. „Letos platí varianta splouvání, která je o čtyřicet procent přísnější, než tomu bylo vloni,“ uvedl Stráský. Zástupci všech 22 obcí ležících v národním parku s návštěvním řádem souhlasili, ale chtějí o této záležitosti, která budí na Šumavě už roky vášně, dále jednat. „Podmínkou souhlasu obcí je, že do konce roku 2011 budou navrženy a vyhodnoceny v procesu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. aut.) další varianty s cílem najít takovou, která zajistí při maximálním možném počtu splouvaných lodí odpovídající ochranu životního prostředí v Teplé Vltavě,“ vysvětlila Jana Zvettlerová z NPŠ.

Návštěvní řád je vydáván kvůli ochraně parku před možnými rušivými vlivy turistických, sportovních a rekreačních činností. Stanovuje podmínky pro pohyb pěších návštěvníků, lyžařů, vodáků, cyklistů i jezdců na koních tak, aby nezhoršoval přírodní prostředí. Některé trasy jsou přístupné pouze ve vymezeném období roku, třeba kvůli toku, hnízdění, či vyvádění mláďat ohrožených tetřevů hlušců a tetřívků obecných.

Součástí návštěvního řádu jsou přílohy, ve kterých jsou vyjmenovány úseky pěších a lyžařských turistických značených tras přístupných pouze ve vymezeném období roku, seznam více než 60 přístupných cyklotras a cyklostezek i výčet vyhrazených úseků řek ke splouvání. Patří k nim řeka Vydra z Modravy po Antýgl, Otava od Čeňkovy pily po Rejštejn, Vltava od Borových Lad po Polku, od Lenory po Soumarský most až po most u Pěkné.

Vědci rezignovali

Stráský chce do 14 dnů jmenovat novou Radu NPŠ. Počet jejích členů sníží z dosavadních 53 na 45 a zruší její vědeckou sekci. „Rozhodl jsem, že úřadující předseda (dosavadní místopředseda rady a zastánce boje proti kůrovci – pozn. aut.) Stanislav Vacek mi dodá osm jmen vědců, na kterých se vědecká fronta shodne,“ řekl Stráský a dodal: „My jsme si tu zatím hráli na dvě sekce. Na sekci regionální a vědeckou. Tuto myšlenku rozdělení rady na sekce už zákon nezná a já sekce nechci vytvářet. Bude to jednotná rada.“ To ale nazdvihlo ze židle členy vědecké sekce.

„Ředitel NP Šumava se rozhodl rekonstruovat Radu NPŠ způsobem, který zcela potlačí jakoukoli možnost uplatnit názory vědecké komunity na management NP Šumava. Současné kroky ředitele NP vedou směrem, kdy se postupně ztrácí smysl, pro který byl NP zřízen. Z Rady NPŠ odstupujeme, protože se nechceme podílet na rezignaci na moderní způsoby ochrany přírody, kterou se vývoj v NP pod vedením Jiřího Stráského začíná ubírat. Tímto ovšem nekončí náš vědecký zájem o ochranu a zachování tohoto celoevropsky významného území. O jeho ochranu se nadále hodláme zasazovat, ovšem z jiných pozic a jiným způsobem,“ napsali odstupující vědci ve společném prohlášení.

Olej do ohně již tradičně přilili i ekologové. „Ředitel národního parku, který se nedokáže domluvit ani s vědci, je očividným fiaskem. Ministr Chalupa by měl okamžitě zjednat pořádek,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Radu tvoří zástupci odborníků na ochranu přírody, krajů, obcí, podnikatelů, zemědělců a turistů. Rada rozhoduje o zásadních věcech, jako je členění území národního parku do zón ochrany přírody či návštěvní řád.