„Předmětem výtvarně-architektonické soutěže je nalezení podoby prostorového uměleckého díla, pomníku obětem 1. světové války, umístěného ve veřejném prostoru města Klatov, jenž vytvoří pietní místo. Návrh musí zohledňovat prostorové a koncepční vazby širšího kontextu okolí. Sochařsky, architektonicky či jinak umělecky formovaný objekt má za úkol připomínat významné události dějin spojené se vznikem Československé republiky, vzdát hold jejich hrdinům a evokovat vzpomínku na jejich životní příběhy,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.