Na proměnu klatovského náměstí a jeho okolí předložilo svoje návrhy osm architektonických týmů, které se zúčastnily architektonické soutěže „Cena Petra Parléře“. Od počátku října jsou jednotlivé návrhy vystaveny na chodbách bývalé jezuitské koleje, aby si je mohli prohlédnout také občané města. Předmětem soutěžních návrhů byla změna náměstí Míru, přilehlé Divadelní ulice a radničního dvorku.

Počet návrhů představitele města Klatovy potěšil. „Je to pro nás velká inspirace, které si ceníme, a určitě těchto návrhů v budoucnu využijeme. Připravujeme veřejné představení jednotlivých soutěžních návrhů, kde se budou moci seznámit spoluobčané se samotnými řešiteli zadání a jejich pohledy na změny Klatov,“ sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust.

Deník postupně představí všech osm návrhů. Jeden z nich předložili klatovští architekti Václav Matějka a Jan Bauer ve spolupráci s Václavem Vlčkem. „Inspirace k návrhu vznikala postupně. Pramení z historie, ze života a současného dění na náměstí, které jako místní dobře známe. Drobné nápady na zlepšení současného stavu jsme poskládali jako mozaiku v ucelený celek. Některé idey přicházely i před spaním, takže jsme pracovali téměř nepřetržitě. Nakonec bylo nejtěžší práci odevzdat v řádném termínu,“ informoval za celý tým architekt Jan Bauer.

Jejich návrh byl veden ideou částečného zklidnění dopravy na náměstí. Dalším prvkem zamýšlené úpravy centra bylo vzájemné propojení náměstí s přidruženými prostory, čehož bylo dosaženo vytvořením pěší promenády vedené podél západní strany náměstí v bezprostřední blízkosti nejvýznamnějších historických objektů. „Záměrem bylo také docílit vyváženosti funkcí jednotlivých částí centra, od rušnějšího městského života na náměstí přes kulturní zážitky v Divadelní ulici až po relaxační a intimní prostor radničního dvorku včetně historicky naučných partií,“ vysvětlil Bauer.
Dopravní řešení v souladu s územním plánem a strategií města má za účel postupně oživovat centrum a vracet mu původní funkce. V návrhu uvažují o větším využití současných záchytných parkovišť a plánovaného parkovacího domu na okrajích historického centra. V souvislosti s tímto navrhují nově 90 parkovacích míst na náměstí, zklidnění dopravy prostřednictvím zúžení současných komunikací a pěší zóny na náměstí. Linky MHD zachováváme vzhledem k umístění a nízké frekvenci provozu.

Vychází z historie

Návrh úpravy náměstí Míru vychází z historického dělení plochy na devět čtverců, které chtějí architekti co nejvíce podpořit a zviditelnit. Hlavní plocha pro parkování je zachována v severní části, pohledově nejméně rušící. Tento prostor bude od zbytku centrální plochy náměstí vizuálně oddělen drobnou zelení, posezením, případně i systémem lehkých propagačních panelů. Tyto prvky budou snadno demontovatelné pro případ budoucího snižování počtu parkovacích stání na centrální ploše náměstí.

U návrhu městského mobiliáře vycházejí architekti z historických fotografií, které zachycují původní typy, vzhled a rozmístění lamp, zeleně a dalších prvků. Veškeré prvky zastřešení, které se objevují (přístřešek v Divadelní ulici, slunečníky na restauračních terasách, zastřešení pódia, stánky městských trhů, atd.), vycházejí z původního vzhledu historického tržiště a jeho stánků. Dále se nabízí možnost umístění malého mobilního infoboxu v prostoru náměstí, jako náhrada současné informační tabule, který by sloužil jako záchytný bod pro návštěvníky a mohl by se přemisťovat podle potřeby.

Radniční dvorek

Pojetí radničního dvorku je výsledkem dvou hlavních myšlenek – první představuje motiv „rajské zahrady” jako protiklad k rušnému náměstí. Druhá idea vychází ze samotné podstaty místa u novorenesanční radnice – tedy z renesance samotné. „Jde o princip labyrintu, který je typickým prvkem tohoto období. Představuje cestu člověka za sebepoznáním a v našem návrhu navíc cestu za poznáním historie Klatov, která je vepsána do žulových desek podél stezky. Labyrint je zakončen ochozem s pódiem pro pořádání komornějších kulturních akcí, příjemným posezením ve stínu stromů a osvěžujícím prvkem v podobě centrální fontány, která zároveň představuje moderně pojatý protiklad kašny na náměstí. Místo pod pódiem slouží jako expozice aktuálního dění v Klatovech. Celý prostor je opticky propojen se sousedními nově zrekonstruovanými prostory za bývalou jezuitskou kolejí díky otevření současných oblouků arkád v hradební zdi. Přibyla navíc jedna brána, ostatní oblouky vyplňují pouze ozdobné mříže pro vizuální kontakt se sousedními prostory. Rušené toalety mohou být přemístěny do vedlejšího objektu ve vlastnictví města,” popsal novou podobu dvorku Bauer.

Divadelní ulice

Prostor Divadelní ulice, který bezprostředně sousedí s náměstím, je podle návrhu oživen a zatraktivněn pro turisty i obyvatele města. Návrh postupuje v souladu s právě započatým projektem opravy katakomb. Byla navržena letní krytá divadelní scéna v přímé návaznosti na zázemí divadla, přičemž v zadní části ulice je umístěno pódium a před nově navrženými komerčními prostory hlediště. Na něj navazuje terasa s posezením pro přilehlou restauraci, která má v tomto místě dlouhou tradici (bývalá Národní kavárna).

Jižní část ulice je zastřešena lehkým baldachýnem, který svým pojetím vychází z tradičních dobových stánků trhovců, které se tam nacházely. V ulici bylo také doplněno započaté stromořadí. „V souvislosti s novou funkcí ulice přicházíme s myšlenkou mobilního pódia, které by se mohlo přesouvat variabilně v závislosti na pořádaném druhu kulturní akce. Na kamenné sloupky zábradlí budou umístěna umělecká díla, čímž bude ulice využita rovněž jako galerie,” dodal Bauer.