Po téměř osmi desítkách let se vrátily zvony pro věž hlavního kostela sv. Markéty. Stalo se tak na základě úspěchu projektu „Zvony pro Šumavu“ a rozsáhlé veřejné sbírky z iniciativy místního Šumavského kulturního spolku a Nadace Blíž k sobě. „Snahou zde bylo vyrovnat jednu z dosud čitelných kulturních ztrát ještě z dob druhé světové války a obnovit jeden z významných prvků místního genia loci,“ uvedl organizátor projektu Vladimír Horpeniak.

Podívejte se, jak se zvony světily: 

Zvonař Manoušek zrestauroval dva silně poškozené historické zvony (pocházejí z místního kostela sv. Mikuláše). Jeden je zasvěcen sv. Mikuláši a sv. Ondřejovi a druhý sv. Josefu a sv. Jáchymovi. Jde o dílo významného zvonaře Jana Pricqueye z Klatov z roku 1657. Dále zvonař ulil tři zvony nové s originálními reliéfy malíře a sochaře Miroslava Houště. Nové zvony jsou zasvěceny Matce Boží Panně Marii (786 kg), patronce kostela sv. Markétě (332 kg) a sv. Anně (138 kg). Byly slavnostně posvěceny českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem v rámci tradiční poutní slavnosti Panny Marie Sněžné

Nové a restaurované zvony se poprvé naplno rozeznějí při městské slavnosti Šumavské Kašperské Hory v pátek 10. září v 18 hodin.