Čtyři roky marně sháněl Josef Raišl z Dlažova práci. Nyní už druhým rokem vypomáhá s nejrůznějšími činnostmi v obci a je nadmíru spokojen. „Jsem rád, že jsem sehnal práci. Navíc ji mám v místě bydliště, takže odpadají problémy s dojížděním. Také bych spoustu peněz, co si vydělám, dal za dopravu,“ tvrdí Josef Raišl.


Pracovní místo mu nabídl tamní obecní úřad, kterému s finančními prostředky na výplatu pomáhá Úřad práce v Klatovech prostřednictvím dotace na úhradu jiných mzdových nákladů z programu Rozvoje lidských zdrojů financovaného Evropským sociálním fondem. „Už vloni jsme byli s panem Raišlem spokojeni. Zastal spoustu práce. Na starost má místní zeleň, nejrůznější drobné opravy, jako například vodovodní šachtu ve studni, nebo montáž stojanů na kola u hřbitova,“ pochvaluje si starosta Dlažova Petr Kodeš.


Podle Zdeňka Vítka, vedoucího oddělení Trhu práce klatovského Úřadu práce, je o dotace z programu Rozvoje lidských zdrojů zájem. Důkazem je už téměř pět desítek smluv, které úřad práce s jednotlivými obecními úřady nebo neziskovými organizacemi od března, kdy začal program fungovat, uzavřel. „Tímto způsobem mohou práci získat dlouhodobě nezaměstnaní, tedy ti, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než půl roku, dále zdravotně handicapovaní, lidé se základním vzděláním do 25 let, ženy po mateřské dovolené a osoby nad 50 let. To jsou skupinky lidí, kteří velmi těžko shánějí uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje Vítek.


V Bezděkově u Klatov v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vytvořili čtyři pracovní místa pro tamní občany. „Jde o dva muže a dvě ženy, s nimiž jsme uzavřeli smlouvy na dobu určitou a vykonávají práce pro obec,“ říká starosta Bezděkova Josef Červený. Zatímco muži se podílejí na úklidu obce, ženy v současné době pomáhají ve školce, kde se chystá rozšíření předškolního zařízení o jednu třídu.
Zatímco si starostové pochvalují přínos projektu, který umožní lidem bez práce nabýt pracovní návyky, na druhou stranu přiznávají i negativa. „Uzavřete s dotyčným pracovní smlouvu a on za týden onemocní, nebo ve zkušební době skončí. A to je pak problém, protože jednou z podmínek získání finančních prostředků je vytvoření a obsazení pracovního místa po dobu minimálně 180 dnů,“ dodává Červený.