Nemocnice Sušice bude mít od září nového primáře interního oddělení a zároveň otevírá lůžkové oddělení pro plánovanou chirurgii.

Do funkce primáře interny přichází lékař Lukáš Svoboda, který dosud pracoval jako vedoucí lékař Dialyzačního centra v pražské Nemocnici Na Homolce a má za sebou téměř čtyřicetiletou praxi ve významných tuzemských zdravotnických zařízeních. „Vývoj v sušické nemocnici již nějakou dobu sleduji. Budu se snažit, aby interna pod mým vedením fungovala co nejlépe,“ uvedl Svoboda, který dosud pracoval i na dialyzačním oddělení nedaleké Klatovské nemocnice a dojížděl také do ambulance ve Stodě. Obě tyto aktivity se nyní chystá utlumit.

Nehoda motorkáře u Svrčovce.
Nezvládl motocykl v zatáčce

Na primariátu Svoboda vystřídá lékaře Ondřeje Beneše, který se z rodinných důvodů rozhodl vrátit do středních Čech. I po odchodu za rodinou bude v Sušici sloužit na částečný úvazek. „Kvůli rodině jsem se rozhodl pro změnu a budu znovu pracovat v místě, kde s partnerkou vychováváme naší dceru. Nechci ale úplně ztratit kontakt se sušickou nemocnicí, kde je výborný kolektiv zdravotních sester, který pro pacienty odvádí maximum,“ vysvětlil Beneš.
Z nového primáře a udržení interny mají radost i tamní zdravotní sestry. „Obavy ze zavření oddělení panovaly, ale sestry, které tady přežily krizi, tak jsou sestry, které drží oddělení srdcem a nechtějí odejít, dělají vše pro to, aby vše fungovalo,“ řekla Deníku jedna ze sester, která si nepřála být jmenována.

ZAČNE SE I OPEROVAT

Personální změna povede ke stabilizaci a rozšíření poskytovaných služeb. Interna ambulantně denně ošetří 20 až 30 pacientů. Lůžkové oddělení se drží na více než 70 procentech obložnosti. „Jsem ráda, že můžeme oznámit tuto významnou personální změnu. Místo se nám podařilo obsadit i přes negativní kampaň pár aktivistů, kteří šířením fám a nepravd jednání s uchazeči o práci v nemocnici komplikovali,“ poznamenala jednatelka provozovatele sušické nemocnice, společnosti PentaHospitals CZ, Barbora Vaculíková a dodala: „S potěšením bych rovněž chtěla oznámit, že plníme slib a v těchto dnech otevíráme lůžkové oddělení pro plánovanou operativu.“

Po obnovení nepřetržité chirurgické ambulance budou lékaři od konce léta znovu operovat, a to v režimu plánované operativy, výkony, jako např. chronické záněty slepého střeva, kýly nebo žlučníku. Chirurgické lůžkové oddělení bude vedle naplánovaných běžných chirurgických operací nabízet jako doplnění i operace z oblasti korekční chirurgie. Ty budou sloužit především k nápravě nedostatků na lidském těle, které znepříjemňují běžný život. Služby budou nabízeny nejen obyvatelům sušického regionu, ale i přeshraničním klientům z Rakouska nebo Německa. „Tyto služby v dlouhodobém horizontu přispějí k potřebné finanční stabilizaci nemocnice. Výkony v oblasti korekční chirurgie pomohou rozjezdu lůžkového oddělení a maximálnímu využití operačních sálů, než se zaplní běžnými výkony. Obecná chirurgie bude mít vždy přednost před korekcemi,“ uvedla Vaculíková.

Pouť v Pačejově
FOTO: Vrcholem pačejovské pouti byl staročeský jarmark