Financovány jsou za pomoci 85procentních dotací z evropských fondů a zaměřeny jsou na rozvoj návštěvnické infrastruktury i na vědecký výzkum.

LESNÍ DÍLNA
Jením z projektů je „Lesní dílna“, což zahrnuje stavbu nové budovy se dvěma učebnami v areálu Střediska environmentální výchovy a informačního střediska NPŠ v Kašperských Horách. „Vznikne nové zázemí pro zážitkové výukové programy na téma přírodní a kulturní dědictví. Děti, ale i dospělí, si tam budou moci vyzkoušet například výrobu košťátek z březového proutí nebo pracovat s vlnou. Budeme se snažit dětem předvést, co kdysi vyráběli šumavští řemeslníci,“ přiblížila vedoucí středisek environmentální výchovy a informačních center NPŠ Martina Kučerová. Na bavorské straně vznikne „Lesní dílna“ v návštěvnickém centru NP Bavorský les Hans Eisenmann Haus v Neuschönau.

OCHRANA PŘÍRODY
Další projekty jsou zaměřeny na ochranu přírody. „V rámci jednoho z projektů chceme vytvořit společnou 3D mapu vegetace a tuto mapu srovnat se zjištěními o výskytu například tetřevovitých ptáků. Další projekt je zaměřen na zjišťování výskytu širokého spektra druhů od květin přes lišejníky až po ptáky a velké savce,“ uvedl příklady náměstek ředitele NPŠ a vedoucí odboru ochrany přírody Martin Starý.

HOUBY I JELENI
Jedním z projektů je také mapování výskytu hub na území obou národních parků s přesahem na české straně do hloubky území Plzeňského kraje i Jihočeského kraje, na německé straně až téměř k Dunaji a v jižní části Šumavy i do Rakouska. Nejnovějším projektem je pak sledování výskytu a migrace jelení zvěře. „Tento projekt je unikátní v tom, že jeho partnery jsou bavorské státní lesy a Lesy ČR,“ doplnil Starý. Výsledky vědeckých projektů budou dostupné i veřejnosti. „Plánujeme například vydání společných informačních materiálů, pro projekt výzkumu hub vytvoříme společnou webovou stránku,“ uvedl Starý.

Cílem dalšího ze společných projektů obou národních parků je zjistit skutečný počet návštěvníků Šumavy a Bavorského lesa a zjistit i to, co si o parcích návštěvníci myslí. „Výzkum bude zjišťovat, jak si návštěvníci Šumavu a Bavorský les užívají, co by si ještě přáli, aby tam bylo, co by si přáli, aby tam naopak nebylo. Pro nás budou výsledky tohoto průzkumu klíčové pro další rozhodování o tom, kam směřovat naše aktivity,“ vysvětlil ředitel NPŠ Pavel Hubený.

SPOLUPRÁCI SI CHVÁLÍ
Užší spolupráce mezi oběma parky funguje poslední tři roky. „Aby mohla takováto spolupráce existovat, je důležité, aby oba národní parky z hlediska mezinárodního hodnocení šly stejným směrem. Bavorský park deklaroval jasně, že jde směrem kategorie II IUCN, národní park Šumava to tak jasně nedeklaroval, spíše byla období, kdy říkal, že ne. A v takovém případě nelze čerpat finanční prostředky na společné projekty, protože managementy těch dvou chráněných území jsou pak zcela odlišné. My jsme tyto podmínky ale splnili,“ vysvětlil Hubený. „Spolupráce hlavně v posledních třech letech je skutečně plodná. Ze společných projektů mají velký užitek oba parky,“ zhodnotil ředitel NP Bavorský les Franz Leibl.