Svobodová Jana, Kroměždice, Míšková Barbora, Horšice, Slámová Eliška, Klatovy, Toman Lukáš, Klatovy, Beran Kristián, Neurazy, Němec Ondřej, Hráde u Sušice, Vopavová Veronika, Klatovy, Ptáková Linda, Janovice nad Úhlavou, Jáchymová Anežka, Sušice, Sládek Václav, Hartmanice.