Pracovníci tamních technických služebčasně ráno odřezali větve, rozřezali kmen a poté zbytky stromu odvezli k dalšímu zpracování do areálu firmy. Vánoční výzdobu včetně stromů likvidovali večtvrteki na dalších místech Klatovska, například v Sušici.